Y chwilio am ddynes o Gaernarfon sydd ar goll yn parhau

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru

Mae'r gwaith o chwilio am ddynes o Gaernarfon aeth ar goll bum mis yn ôl yn parhau, meddai Heddlu Gogledd Cymru.

Dywed swyddogion fod uned chwilio arbenigol gyda chŵn BIRD (British International Rescue and Search Dogs) wedi cynnig cymorth yn yr ymdrech i ddod o hyd i Avril Whitfield.

Mae Mrs Whitfield, sy'n 57 oed, ar goll ers dydd Gwener 1 Ebrill, ac mae pob ymdrech i'w lleol wedi methu hyd yn hyn.

Mae swyddogion o uned cŵn arbenigol BIRD wedi bod yn chwilio ardal o ddŵr dwfn yng Nghaernarfon mewn ymdrech i ddod o hyd iddi.

disgrifiad o’r llunCafodd Avril Whitfield ei gweld ddiwethaf ar 1 Ebrill

'Tawelwch meddwl'

Dywedodd y Prif Arolygydd Richie Green o Swyddfa'r Heddlu yng Nghaernarfon: "Er bod pum mis wedi mynd heibio ers i Avril fynd ar goll, rydym yn benderfynol o ddod o hyd iddi a gyda'n cydweithwyr yn y tîm chwilio fe hoffem ddod a thawelwch meddwl i'w theulu.

"Rydym wedi parhau mewn cysylltiad gyda'i theulu drwy gydol y cyfnod, mae'n hymchwiliad yn parhau i fod yn un 'ar agor' ac fe hoffwn glywed gan unrhyw un a welodd Avril wedi iddi gael ei gweld ddiwethaf ar 1 Ebrill.

"Yn dilyn adroddiadau posib bod rhai wedi ei gweld ac wedi derbyn cyngor arbenigol gan dîm chwilio mae BIRD yn archwilio safle mawr o ddŵr yn ardal Caernarfon."

Mae Avril Whitfield yn wyn, yn 5'5" o daldra, gyda gwallt coch mewn steil 'bob'.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 15235, neu drwy sgwrs fyw dros y we.

ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru