Cynyddu nifer y gwelyau mewn ysbyty yn Hwlffordd

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd
Disgrifiad o’r llun,
Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd

Fe fydd nifer y gwelyau sydd ar gael i gleifion mewn ysbyty yn Hwlffordd yn dychwelyd i'r un faint ag oedd yno cyn i newidiadau dros dro gael eu cyflwyno.

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi ail-gyflwyno'r ffiniau sirol gafodd eu haddasu ym mis Awst y llynedd, ac fe fydd hyn yn arwain at gynnydd yn nifer y gwelyau yn Ysbyty Llwynhelyg.

Fe fydd yr ysbyty nawr yn dychwelyd i sefyllfa lle bydd 95 o welyau meddygol, 17 o welyau clinigol i oedolion ar gyfer meddygaeth gyffredinol, a 76 o welyau llawdriniaethol.

Bydd lle hefyd ar gyfer agor naw gwely ychwanegol pan fo'r galw yn codi.

Ffiniau sirol

Mae ail-gyflwyno'r ffiniau sirol yn golygu y bydd cleifion o Ddinbych-y-Pysgod, Saundersfoot, Cilgeti ac Arberth sydd angen gofal meddygol brys yn cael eu derbyn gan Ysbyty Llwynhelyg drwy eu meddygon teulu neu gan y gwasanaeth ambiwlans, yn hytrach nag i Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin.

Ond dywed y bwrdd iechyd y gallai rhai cleifion o Sir Benfro gael eu cludo i ysbytai eraill yn ystod cyfnodau prysur dros ben.

Bu'n rhaid cyflwyno newidiadau dros dro yn Ysbyty Llwynhelyg gan nad oedd Deoniaeth Cymru wedi gallu dod o hyd i ddigon o staff meddygol craidd dan hyfforddiant i weithio yn yr ysbyty ym mis Awst 2015.

'Sefyllfa sefydlog'

Wrth ymateb i'r newyddion, dywedodd prif weithredwr y bwrdd iechyd, Steve Moore: "Rydym yn falch o allu adfer y ffiniau gan ein bod wedi gallu sefydlogi staffio meddygol, wrth ddirprwyo nifer o weithwyr.

"Rydym yn ddiolchgar i'n staff a'n cleifion am eu cefnogaeth yn ystod y cyfnod hwn, er fy mod yn cydnabod ac yn edifarhau ei fod wedi cymryd mwy o amser na'r disgwyl i ddod at sefyllfa fwy sefydlog."

Dywedodd Cadeirydd Cyngor Iechyd Cymunedol Hywel Dda, John Phillips: "Rydym yn falch o glywed fod y ffiniau'n dychwelyd i'w statws arferol. Ein pryderon gwreiddiol oedd y byddai profiad cleifion yn waeth o achos y newidiadau hyn ac felly fe wnaethon ni ymweld ag ysbytai Llwynhelyg a Glangwili sawl tro i siarad gyda chleifion ac i weld dros ein hunain beth oedd yr effaith.

"Diolch byth, fe wnaeth pobl barhau'n bositif am eu profiadau yn yr ysbytai, oedd yn galonogol ond fe wnaethon ni alw ar y bwrdd iechyd i ddychwelyd i wasanaeth arferol er mwyn cynnig gofal mor agos at adref ag oedd yn bosib.

"Tra bod hyn wedi cymryd yn hirach nag oedden ni wedi ei ddymuno, mae newyddion heddiw'n galonogol. Wrth edrych i'r dyfodol, fodd bynnag, mae'n hanfodol fod y bwrdd iechyd yn sicrhau fod staffio, conglfaen gofal iechyd da, yn gynaliadwy."

Wrth ymateb i'r newyddion, dywedodd Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Simon Thomas: "Roeddwn yn bryderus y llynedd am y newidiadau. Fe fydd y cyhoeddiad yma'n cael ei groesawu gan gleifion a hefyd gan staff Ysbyty Llwynhelyg.

"Rwy'n gobeithio mai dyma fydd dechrau proses fydd yn arwain at fwy o wasanaethau'n dychwelyd ac ar gael yn lleol."