Swydd prifysgol i'r cyn-weinidog Leighton Andrews

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Yn ogystal â gwasanaethu fel Gweinidog Gwasanaethu Cyhoeddus, bu Leighton Andrews yn Weinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes yn Llywodraeth Cymru

Mae'r cyn-weinidog Llafur, Leighton Andrews, wedi cael ei benodi'n ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bydd yn gweithio fel Athro Ymarfer mewn Arwain ac Arloesi Gwasanaethau Cyhoeddus yn Ysgol Busnes y brifysgol.

Roedd Mr Andrews yn Weinidog Gwasanaethau Cyhoeddus yn Llywodraeth Cymru rhwng 2014 a 2016, a chyn hynny yn Weinidog Addysg rhwng 2009 a 2013.

Cafodd ei ethol i'r Cynulliad i gynrychioli'r Rhondda yn 2003, a daliodd y sedd tan yr etholiad fis Mai, pan gafodd ei drechu gan Leanne Wood.

'Cyfoeth o brofiad'

Yn ei swydd newydd, bydd Mr Andrews yn arwain gweithgareddau addysgol ym maes gwasanaethau cyhoeddus ac yn ymwneud â sefydliadau eraill yn y maes.

Wrth groesawu'r penodiad, dywedodd Deon Ysgol Busnes Caerdydd, yr Athro Martin Kitchener: "Mae Leighton yn ymuno ag Ysgol Busnes Caerdydd gyda chyfoeth o brofiad ac arbenigedd ym maes llywodraethu, polisïau a datblygu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

"Bydd ei benodiad yn helpu i gryfhau ein cyfadran amryddawn ac edrychwn ymlaen at ei groesawu i'r Brifysgol."

Dywedodd Mr Andrews: "Mae'n bleser gen i ymuno â'r tîm talentog ym Mhrifysgol Caerdydd ac rwy'n edrych ymlaen at gyfrannu at ymchwil ac addysgu ar draws amrywiaeth o bynciau academaidd, gan dynnu ar fy mhrofiad a fy ngwaith ymchwil blaenorol.

"Mae modd ehangu addysgu ac ymchwil ym meysydd arwain ac arloesi gwasanaethau cyhoeddus yn sylweddol, yn ogystal ag astudiaethau llywodraethu a pholisi datganoli."