UKIP: Wedi rhwygiadau amlwg oes modd uno'r blaid eto?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mi oedd Nigel Farage yn frwd o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd

Mae UKIP yn wynebu brwydr ffyrnig ynglŷn â phwy fydd yn olynu'r arweinydd, Nigel Farage. Ond all unrhyw un o'r pum ymgeisydd sydd yn gobeithio camu i'w esgidiau uno'r blaid? Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru, Paul Martin, sydd wedi bod yn holi.

"Mi oedd e'n ddyn gwych...Mi wnaeth e wneud yn siŵr bod y blaid yn aros gyda'i gilydd."

Mae Mark Jones o Ferthyr yn siarad am Nigel Farage. Mi oedd o, fel gweddill ei deulu am flynyddoedd, yn pleidleisio dros y blaid Lafur.

Disgrifiad o’r llun,
Am flynyddoedd roedd Mark Jones yn cefnogi'r blaid Lafur

Ond mae o rŵan yn gwirfoddoli ar gyfer UKIP ac yn dweud bod modd gweld dylanwad Mr Farage pan ddaeth o ar ymweliad diweddar i Dde Cymru.

"Mi oedd pawb yn y Coed Duon yn ei gefnogi," meddai. "Croesi'r ffordd i siarad efo fo...mi gafodd o ymateb anhygoel."

Mae Mr Jones yn pryderu bod UKIP yn gwaethygu'n raddol heb Mr Farage wrth y llyw ac mae hynny yn bryder sydd i'w deimlo gan nifer yn y blaid.

Dyw'r ymgeiswyr ar gyfer y swydd ddim yn wleidyddion adnabyddus. Diane James, Lisa Duffy, Bill Etheridge, Liz Jones, a Philip Broughton- dydy'r enwau ddim yn rhai sydd yn dod i'r cof ymhlith nifer o bleidleiswyr.

Ydyn nhw yn mynd i lwyddo i lunio gweledigaeth newydd i UKIP nawr fod refferendwm Ewrop, mater oedd yn uno'r blaid, wedi ei hennill?

Ydyn nhw yn gallu pontio'r rhaniadau personol gwenwynig yn y blaid sydd wedi dod i'r amlwg yn gyhoeddus wedi penderfyniad Mr Farage i gamu yn ôl?

Ac ydyn nhw, fel Mr Farage, yn gallu apelio i ddwy garfan wahanol o'r etholwyr- pleidleiswyr Ceidwadol a phleidleiswyr Llafur?

Mae llwyddiant diweddar y blaid wedi digwydd yn rhannol oherwydd eu bod wedi denu pleidleiswyr traddodiadol Ceidwadol yn Ne Lloegr a chyn pleidleiswyr Llafur mewn hen ardaloedd diwydiannol yng nghymoedd De Cymru.

Mewnfudo dal i boeni etholwyr

Mae Cadeirydd UKIP yng Nghymru, Chris Smart, yn pryderu y gall ffraeo mewnol olygu y bydd nifer o aelodau UKIP yn dychwelyd at eu hen bleidiau.

Ond mae hefyd yn teimlo bod yna fater yn gyffredin sydd yn gallu uno'r pleidleiswyr ac sydd yn golygu y gall UKIP barhau i dyfu wedi dyddiau Farage.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Chris Smart yn cydnabod bod y rhwygiadau mewnol yn achosi problemau

Mewnfudo yw'r mater hwnnw. "Dyw rhai o bryderon pleidleiswyr cyffredin dosbarth gweithiol Llafur ym Merthyr ddim yn wahanol i'r rhai hynny sydd yn cefnogi'r Ceidwadwyr, yn enwedig pan mae'n dod i'r mater mewnfudo," meddai.

"Pryder am swyddi yn cael eu cymryd, swyddi i bobl Prydain yn cael eu rhoi i bobl o dramor. Felly mi allai weld sut y gall y ddwy ochr ddod at ei gilydd."