Yr Haf yn Eryri // Summer in Snowdonia

Cyhoeddwyd

Dafydd Em o Ddyffryn Nantlle ydy ein ffotograffydd gwadd y mis hwn. Dyma gasgliad o luniau bendigedig a dynnodd Dafydd tra'n crwydro Eryri yn ystod mis Awst:

Dafydd Em from Nantlle Vale is Cymru Fyw's guest photographer for August. Here's a vivid collection of photos he took in the Snowdonia National Park in August:

Disgrifiad o’r llun, Hwyiaid ar Lyn Padarn // Ducks on Llyn Padarn
Disgrifiad o’r llun, Llyn Nebo
Disgrifiad o’r llun, Llyn Nantlle
Disgrifiad o’r llun, Machlud ym Mhen Llŷn // Sunset in Llŷn
Disgrifiad o’r llun, Y bore bach ar Lyn Nantlle // Early morning on Llyn Nantlle
Disgrifiad o’r llun, Adlewyrchiad Y Wyddfa // Snowdon reflected
Disgrifiad o’r llun, Afon Cwm Dulyn // The river runs its course through Cwm Dulyn
Disgrifiad o’r llun, Porthdinllaen // Porthdinllaen, a popular destination for tourists and Prime Ministers!
Disgrifiad o’r llun, Machlud yn Nant Gwrtheyrn // The sunset at Nant Gwrtheyrn
Disgrifiad o’r llun, Llyn Padarn: O dan y bont // Snowdon from under the bridge
Disgrifiad o’r llun, Afon Pantglas // Pantglas
Disgrifiad o’r llun, Adwy'r Wyddfa // A gateway to Snowdon