Gwerthu 200 o fysiau ar ôl i gwmni GHA fynd i'r wal

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Geograph/Jaggery

Bydd 200 o fysiau oedd yn berchen i gwmni ger Wrecsam yn cael eu gwerthu ddydd Mawrth, ar ôl i'r cwmni fynd i'r wal.

Cafodd cwmni GHA, oedd â'i bencadlys yn Rhiwabon, ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr fis diwethaf.

Collodd 320 o bobl eu swyddi ac mae'r cyngor wedi gorfod newid rhai gwasanaethau bws ar ôl i'r cwmni gau.

Mae'r ocsiwn ar-lein o'r cerbydau wedi ei drefnu gan y gweinyddwyr, Grant Thornton, ac mae disgwyl i'r arian sy'n cael ei hel fynd tuag at dalu dyledion yn ôl.

Yn y cyfamser mae rhai o'r gwasanaethau sydd bellach ddim yn weithredol yn cynnwys teithiau fyddai wedi cludo disgyblion ysgol ar gyfer y tymor newydd ym mis Medi.

Dywedodd AC Plaid Cymru, Llŷr Gruffudd nad oedd Llywodraeth Cymru wedi gwneud digon i gamu i'r adwy a sicrhau bod gwasanaethau amgen yn cael eu darparu:

"Y realiti ar lawr gwlad yw bod angen gwasanaethau bws cyson a dibynadwy ar lawer o bobl er mwyn mynd i'r gwaith, siopa, ymweld â'r ysbyty a ffrindiau. Mae rhai pobl wedi colli swyddi ac mae eraill yn gorfod talu crocbris am dacsis tra bod yr ansicrwydd yn parhau.

"Y peth lleiaf ddylai Llywodraeth Cymru ei wneud yw gwneud mwy i sicrhau bod gan fyfyrwyr rywfaint o sicrwydd pan fydd y tymor newydd yn dechrau."

Straeon perthnasol