Gemau Paralympaidd: 'Newid agwedd ymhlith y cyfryngau'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y stadiwm Olympaidd yn Deodoro yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y gemau Paralympaidd

Mae agwedd y cyfryngau tuag at y Gemau Paralympaidd wedi newid yn ystod y blynyddoedd diwethaf, meddai Gerwyn Owen o Chwaraeon Anabledd Cymru.

Mae'r Rheolwr Academi, sydd yn gyfrifol am ddarganfod a methrin talent newydd, yn cofio'r gemau yn Athens yn 2004 ac yn dweud adeg hynny bod yr agwedd tuag at yr athletwyr yn wahanol.

"Mi oeddan ni yn cael rhaglen hanner awr gan y BBC ddiwedd y gemau, yn rhoi hanes y gemau," meddai.

"Y sort of 'Didn't they do well', da iawn, pat on the back a dim eu dangos nhw am be ydyn nhw sef athletwyr. Ond rwan...mae'r holl hyrwyddiad rydan ni yn cael ledled y cyfryngau, dim jyst ryw raglen ar ddiwedd y gemau, mae o yn fyw bob diwrnod.

"Mi ydan ni yn siarad yn rheolaidd am chwaraeon anabledd, dim jyst unwaith bob pedair blynedd."

'Gwahaniaeth statws'

Tua £20 neu £30 yw'r pris uchaf ar gyfer tocyn i'r Gemau Paralympaidd mis nesaf, o'i gymharu â thocynnau ar gyfer y Gemau Olympaidd oedd yn costio cannoedd o bunnau.

Mae hynny, meddai, yn "dangos gwahaniaeth o ran statws efo'r gemau" ond mae hefyd yn gweld hyn fel cyfle i ddenu mwy o bobl i weld yr athletwyr.

Ffynhonnell y llun, Steve Pope
Disgrifiad o’r llun,
Mae Gerwyn Owen yn dweud bod yna fwy o gyfleoedd i bobl anabl ymwneud gyda chwaraeon heddiw

12% o docynnau sydd wedi eu gwerthu hyd yn hyn ond mae'n gobeithio y bydd llawer o bobl leol yn penderfynu prynu tocyn funud olaf.

Mae'r diffyg gwerthiant yn un rheswm pam fod yna lai o arian ar gyfer y gemau yn Rio sydd yn dechrau ar 7 Medi. Ffactor arall yw economi fregus y wlad.

"Maen nhw'n sôn am bethau bach fel llai o fysiau yn cario'r athletwyr yn ôl ac ymlaen. Felly bydd yna fwy o bwysau amser sydd ella yn mynd i effeithio ar berfformiad yr athletwyr," meddai Gerwyn Owen.

"Ond yn sicr i dîm Prydain mae yna reolaeth a staff da yma sydd yn mynd i sicrhau bod unrhyw broblem yn cael ei gwtogi cyn gynted â phosib."

Problemau teithio?

Ychydig wythnosau yn ôl roedd yna bryder y byddai grantiau teithio rhai gwledydd ddim yn cael eu talu chwaith. Er bod y sefyllfa yma wedi ei datrys mae'n bosib y bydd 10 o wledydd dal ddim yn gallu cyrraedd Rio.

Ond mae problemau yn codi o hyd yn y gemau, meddai Gerwyn Owen.

Er hynny mae'n teimlo ei bod hi'n bwysig i'r pwyllgorau rhyngwladol warantu y gall y gwledydd sydd yn croesawu'r gemau gyflawni eu haddewidion.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Aled Sion Davies fedalau aur ac efydd yn 2012

25 o athletwyr o Gymru fydd yn mynd i Rio i gystadlu, a'r targed sydd wedi ei osod gan Chwaraeon Cymru ydy rhwng 20 a 30 medal rhwng gemau Rio ac yna Tokyo.

Wedi'r gemau diwethaf yn Llundain roedd sôn am y gwaddol fyddai ar ôl. Yn ôl Gerwyn Owen mae yna fwy o glybiau, hyfforddwyr a chyfleoedd i bobl anabl ar lawr gwlad.

"Yma yng Nghymru, efo Chwaraeon Anabledd Cymru mi oeddan ni wedi bod yn gweithio ar y term legacy ers 2002 oherwydd mae'n rhaglen ni yma'n dal i dyfu ac i gymryd gymaint o gyfleoedd a phosib... Mae yna fwy o gyfleoedd. Dydy hynny ddim yn digwydd oherwydd jyst un peth.

"Mae o yn digwydd oherwydd nifer o bethau a gan fanteisio ar lwyddiant y gemau yn 2012."