Canolfan archifau newydd ym Mhowys gam yn nes

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae cynlluniau ar gyfer canolfan archifau a chofnodion cyfoes gwerth £1.7m bron a'u cwblhau ar ôl iddyn nhw dderbyn cymeradwyaeth ariannol gan Gyngor Powys.

Mae'r gwaith o ddylunio'r ganolfan, fydd wedi ei lleoli ar Ystâd Ddiwydiannol Heol Ddole yn Llandrindod, wedi ei gwblhau ac mae'r cyngor yn y broses o ddewis cwmni i adeiladu'r ganolfan.

Bydd y ganolfan yn gartref i filoedd o gofnodion, gyda rhai'n dyddio'n ôl i 1318 hyd at y cyfnod presennol.

Mae disgwyl i'r gwaith adeiladu gael ei gwblhau erbyn yr haf nesaf, gyda'r ganolfan yn agor yn yr hydref.

Daw hyn yn dilyn pryderon gan yr Archifau Cenedlaethol am allu'r cyngor i gwrdd â gofynion cyfreithiol yn 2011.

Disgrifiad o’r llun, Pencadlys Cyngor Powys