Rhybudd am beryglon y môr wedi lluniau plant yn chwarae

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, James Davies Photography
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y plant yn eu harddegau eu gweld yn chwarae mewn tywydd garw ger goeludy ym Mhorthcawl

Mae Gwylwyr y Glannau wedi rhybuddio pobl i fod yn ofalus ar hyd arfodir Cymru yn dilyn sawl marwolaeth dros y DU dros y penwythnos.

Dywedodd rheolwr ar ddyletswydd y gwasanaeth yng Nghaergybi y gallai'r tywydd a'r amodau ar y môr "newid o fewn munudau" gan erfyn ar bobl i ddefnyddio traethau ag achubwyr arnynt.

Fe bwysleisiodd Heddlu Gogledd Cymru mewn datganiad ar y cyd â Gwylwyr y Glannau nad oedd "ymyl y dŵr yn le diogel i fod pan mae'r tywydd yn wael".

"Mae moroedd garw yn gallu bod yn beryglus tu hwnt, hyd yn oed yn ystod misoedd yr haf, fel y gwelsom ni yn dilyn y digwyddiadau trasig diweddar yn Y Bermo ac fe fydden i'n cynghori pobl i gymryd gofal arbennig os ydyn nhw'n mynd am yr arfordir," meddai Dirprwy Prif Gwnstabl Gogledd Cymru, Gareth Pritchard.

Ffynhonnell y llun, James Davies Photography
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Gwylwyr y Glannau bod y plant yn ffodus nad oedden nhw wedi eu hanafu

Daeth y rhybuddion wedi i luniau ymddangos o fechgyn ifanc yn eu harddegau yn chwarae gêm o osgoi tonnau anferth ger goleudy ym Mhorthcawl.

Dywedodd un llygad dyst ei bod hi wedi'u gweld yn ceisio mynd mor agos â phosib at y man ble roedd y tonnau ar eu huchaf, a'i bod ofn y bydden nhw'n cael eu sgubo i ffwrdd.

Ychwanegodd rheolwr ar ddyletwydd Gwylwyr y Glannau'r DU, Phil Norman, bod y bechgyn yn "lwcus i fod yn fyw".

"Mae'n gallu bod yn llithrig ac am nad oes llawer i afael ynddo fe all hyd yn oed ton fechan ddod o nunlle a sgubo chi i'r môr," rhybuddiodd.