'Gobaith newydd' i ysgolion gwledig medd ymgyrchwyr iaith

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ysgol Bancffosfelen yn un o'r ysgolion gwledig sydd wedi bod dan fygythiad

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud bod Ysgrifennydd Addysg newydd Llywodraeth Cymru yn cynnig "gobaith newydd" i ysgolion gwledig.

Dywedodd y mudiad eu bod wedi cynnal cyfarfod â Kirsty Williams yn ddiweddar, a bod polisi ysgolion gwledig newydd yn cael ei ddatblygu.

Mynnodd ymgyrchwyr hefyd mewn cynhadledd i'r wasg yng Nghaerfyrddin nad oedd tystiolaeth bod ysgolion mwy yn darparu gwell addysg i ddisgyblion nag ysgolion gwledig llai.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud ei bod yn "adolygu'r polisi presennol" ar lefydd gwag mewn ysgolion.

Daeth y datganiad yn dilyn addewid gan y mudiad i gefnogi ymdrechion rhieni ym mhentref Bancffosfelen ger Pontyberem, sydd yn gobeithio sefydlu Ymddiriedolaeth Gymunedol newydd i redeg yr ysgol yno yn sgil bygythiad gan yr awdurdod lleol i'w gau.

Yn ôl cadeirydd y llywodraethwyr, Aled Davies, fe allai'r ysgol gael ei throsglwyddo i'r gymuned leol o dan gynllun trosglwyddo asedau tebyg i'r un sydd wedi cael creu ar gyfer caeau chwarae yn Sir Gâr.

Fe fydd Cymdeithas yr Iaith yn cyfrannu £1,000 tuag at yr apêl, gan ddweud eu bod yn gobeithio y bydd yn "fodel i gymunedau Cymreig ar draws y wlad".

Ychwanegodd y mudiad iaith y dylai awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru symud i ffwrdd o'r pwyslais ar gael gwared o lefydd ychwanegol mewn ysgolion, a bod angen mwy o gydweithio rhwng ysgolion mewn ardaloedd gwledig.

'Adolygu'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Fe gafodd yr Ysgrifennydd Addysg gyfarfod gyda Cymdeithas yr Iaith fel rhan o'n hadolygiad o'r polisi presennol ar lefydd gwag mewn ysgolion, gyda phwyslais ar ysgolion gwledig.

"Rydym yn datblygu cynigion ar sut y gallwn ni sicrhau bod ysgolion mewn ardaloedd gwledig yng Nghymru yn cael eu heffeithio yn anffafriol gan ormod o bwyslais ar lefydd gwag.

"Bydd y cynigion yma'n cael eu cyhoeddi yn y dyfodol."