Dosbarthu papurau pleidleisio ras arweinyddiaeth Llafur

Cyhoeddwyd

Bydd papurau pleidleisio yn y ras am arweinyddiaeth y Blaid Lafur yn dechrau cael eu dosbarthu i aelodau'r blaid ddydd Llun.

Mae Aelod Seneddol Pontypridd, Owen Smith yn herio'r arweinydd presennol, Jeremy Corbyn am yr arweinyddiaeth.

Ar hyn o bryd mae cyfanswm o 640,500 o bobl yn gymwys i bleidleisio, a bydd hi'n cymryd tri diwrnod i yrru'r holl bapurau pleidleisio.

Mae hi wedi bod yn broses ddadleuol yn barod, gyda heriau cyfreithiol dros bwy oedd yn gymwys i bleidleisio.

Ym mis Gorffennaf, fe wnaeth Pwyllgor Gwaith Llafur ddatgan bod rhaid i bobl fod wedi bod yn aelod o'r blaid am o leiaf chwe mis i fod yn gymwys.

Fe wnaeth aelodau'r blaid ennill eu her gyfreithiol i newid y penderfyniad, cyn i'r Blaid wyrdroi'r penderfyniad unwaith eto gyda her yn y Llys Apêl.

Roedd hynny'n golygu nad oedd bron i 130,000 o aelodau wnaeth ymuno o fewn y chwe mis diwethaf yn gymwys i bleidleisio.

Fodd bynnag, roedd unrhyw un oedd wedi bod yn aelod ers llai na chwe mis yn medru talu ffi o £25 i dderbyn yr hawl i gael pleidlais.

Mae'n rhaid i'r bleidlais gael ei yrru yn ôl erbyn 12:00 ar 21 Medi, gyda chanlyniad y bleidlais yn cael ei chyhoeddi mewn cynhadledd arbennig yn Lerpwl ar 24 Medi.

Straeon perthnasol