Dyn â chyllell wedi ceisio dwyn o ddwy siop yn Abertawe

Published
image copyrightGoogle
image captionCafodd arian a thybaco ei ddwyn o siop Spar ar Heol Caerfyrddin

Mae'r heddlu'n ymchwilio wedi i ddyn gyda chyllell geisio dwyn o ddwy siop yn Abertawe fore Sul.

Fe ddigwyddodd y ddau ladrad yn ardal Waun Wen o'r ddinas - y cyntaf yn Premier Store ar Heol Caepistyll am 08:10 a'r ail yn siop Spar ar Heol Caerfyrddin am 08:30.

Dywedodd Heddlu'r De eu bod yn credu mai un dyn oedd yn gyfrifol am y ddau ddigwyddiad.

Ar y ddau achlysur, fe wnaeth y dyn, oedd yn gwisgo balaclafa ac yn cario cyllell fawr, fynnu arian o'r til.

Ni chafodd unrhyw beth ei ddwyn yn y siop gyntaf wedi i'r dyn gael ei herio gan weithiwr, ond fe gafodd arian a thybaco ei gymryd o'r ail.

Mae'r heddlu wedi apelio am wybodaeth i ddod o hyd i'r dyn sy'n gyfrifol.

Dywedodd y llu ei fod yn ddyn ychydig dros ei bwysau, gydag acen o Iwerddon neu Lerpwl. Roedd yn gwisgo siwmper olau ac yn cario bag du.