Richard Wyn Jones: 'Ffraeo yn peryglu dyfodol UKIP'

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Neil Hamilton wedi cael ei gyhuddo o fwlio Nathan Gill

Bydd dyfodol UKIP mewn perygl oni bai bod aelodau yn rhoi'r gorau i "ffraeo fel cathod a chŵn yn gyhoeddus", yn ôl arbenigwr gwleidyddol.

Dywedodd yr Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ei bod yn "anodd iawn meddwl sut y gall UKIP oroesi yn y modd yma am lawer yn hirach".

Yn dilyn ffrae am gadw ei rôl fel Aelod o Senedd Ewrop, mae arweinydd UKIP yng Nghymru, Nathan Gill wedi gadael grŵp y blaid yn y Cynulliad i eistedd fel aelod annibynnol.

Dywedodd AC Gogledd Cymru, Michelle Brown nad yw'n bwysig os yw'n aros fel arweinydd a'i pheidio.

'Anghredadwy'

"Ar ôl llwyddiant y refferendwm, maen nhw nawr yn ffraeo fel cathod a chŵn yn gyhoeddus gyda'i gilydd," meddai'r Athro Jones ar raglen Sunday Supplement Radio Wales.

"Mae ffyrnigrwydd y datganiadau i'r wasg gan y ddwy ochr yn anghredadwy. Mae'n gwneud yr hyn sy'n mynd ymlaen gyda Llafur edrych yn ddim."

disgrifiad o’r llunYr Athro Richard Wyn Jones yw cyfarwyddwr Canolfan Llywodraethiant Cymru

Roedd Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol y blaid wedi gofyn i Mr Gill ymddiswyddo o'r rôl fel ASE wedi iddo gael ei ethol i'r Cynulliad ym mis Mai, gan fygwth ei ddiarddel o'r blaid pe bai'n gwrthod.

Ers hynny, mae wedi gadael grŵp y blaid yn y Cynulliad yn dilyn honiadau ei fod yn cael ei fwlio gan Neil Hamilton, gafodd ei ddewis o'i flaen fel arweinydd UKIP ym Mae Caerdydd.

'Beth yw pwynt UKIP?'

Dywedodd yr Athro Jones nad yw'r broblem yn "raniad o ran ideoleg", ond "rhaniad personol" rhwng Mr Gill a Mr Hamilton.

"Mae'r holl ffraeo mewnol yn codi'r cwestiwn; ble maen nhw am fynd a beth yw pwynt UKIP?" meddai.

"Yn hwyr neu'n hwyrach, yn draddodiadol, mae pleidiau sydd wedi'u rhannu yn colli cefnogaeth.

"Mae hi'n anodd iawn meddwl sut y gall UKIP oroesi yn y modd yma am lawer yn hirach."

Er i Mr Gill bwysleisio ei fod yn parhau fel arweinydd UKIP yng Nghymru, dywedodd Ms Brown nad yw hynny'n bwysig.

Ychwanegodd: "Mae ein pwrpas yn aros, ac mae'r hyn sy'n uno'r blaid yn parhau."