Trafod gwario £1.7m i adfywio arcêd yng Ngasnewydd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Robin Drayton/Geograph
disgrifiad o’r llunDywedodd yr adroddiad bod 40% o'r unedau yn yr arcêd yn wag

Mae Cyngor Casnewydd yn ystyried gwneud cais am arian loteri i adfywio Arcêd y Farchnad yn y ddinas.

Dywedodd adroddiad bod nifer y siopau gwag wedi arwain at ddirywiad sydd yn peryglu dyfodol yr arcêd

Cafodd ei adeiladu yn 1869 a dywedodd y cyngor ei fod yn "rhan o DNA y ddinas".

Yr amcangyfrif yw y byddai'r adfywiad yn costio tua £1.7m, a bydd cynghorwyr yn cyfarfod ddydd Iau i drafos gwneud cais am £200,000 o nawdd cychwynnol.

Byddai unrhyw arian loteri yn mynd tuag at yr adeilad a'r unedau ynddo, er y gallai ychydig o'r arian gael ei wario ar adeiladau gerllaw ar y Stryd Fawr a Stryd y Farchnad.

I fynd ymlaen gyda'r cynllun, byddai'n rhaid i'r cyngor hefyd neilltuo £30,000 o arian cychwynnol.