Dau Gymro'n torri record Prydain am gneifio

Cyhoeddwyd

Mae dau Gymro wedi gosod record gneifio newydd Prydain yn ystod her yn Sir Ddinbych ddydd Gwener.

Fe gneifiodd Gareth Daniel ac Ian Jones 1457 o ddefaid mewn naw awr.

Roedd y pâr profiadol yn ymgymryd â'r her yn ystod y dydd yng Ngholeg Amaethyddol Llysfasi ger Rhuthun.

Mae'r ddau wedi ennill sawl cystadleuaeth gneifio yng Nghymru a dramor dros y blynyddoedd, ac wedi gweithio fel cneifwyr yn Seland Newydd am gyfnodau.

Dywed y trefnwyr fod profion gwyddonol mewn gwledydd eraill wedi dangos fod cneifio 250 o ddefaid yn defnyddio cymaint o egni a rhedeg marathon.

Fe lwyddodd Gareth Daniel, o Fachynlleth i gneifio 781 o ddefaid, ac fe lwyddodd Ian Jones, o Lanelwedd i gneifio 676.

Ffynhonnell y llun, BWMB

'Hollbwysig i'r diwydiant'

Mae Gareth, sydd yn wreiddiol o Benegoes ger Machynlleth ac yn ffermio gwartheg a defaid, wedi bod yn bencampwr cneifio Cymru deirgwaith yn ogystal â chynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Cneifio'r Byd bedair gwaith.

Llwyddodd Ian, ffermwr defaid o Hundred House ger Llanfair-ym-Muallt, i ennill Pencampwriaethau Cneifio Agored Ffrainc y llynedd.

"Mae heriau fel un Gareth ac Ian wrth geisio torri record yn hollbwysig i'r diwydiant gwlân," meddai Ian Buchanan, cadeirydd Bwrdd Marchnata Gwlân Prydain, sy'n darparu hyfforddiant i 1,000 o gneifwyr y flwyddyn.

"Nid yn unig y maen nhw'n rhoi sylw i'r unigolion talentog tu hwnt sydd yn gyrru'r diwydiant yn ei blaen, ond maen nhw hefyd yn cynorthwyo wrth hyrwyddo safon gwlân Prydeinig i gynulleidfa ehangach."