Galw am droi'r gamp o dynnu rhaff yn un Olympaidd eto

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Press Eye

Dylai tynnu rhaff gael ei hail gyflwyno fel camp Olympaidd unwaith eto, yn ôl un o dynwyr rhaff mwyaf adnabyddus Cymru.

Mae Dorian Phillips wedi bod yn aelod amlwg o dîm tynnu rhaff Clwb Llanboidy ers iddo ddechrau yn 1968 ac yn aelod o'r garfan enillodd Bencampwriaethau'r Byd yn Jersey ym 1977.

Mr Phillips yw hyfforddwr presennol y clwb pentref yn Sir Gaerfyrddin.

Mae tynnu rhaff wedi bod yn rhan o'r Gemau Olympaidd ar bum achlysur yn y gorffennol - y tro diwethaf o'r rheiny yng Ngemau 1920.

Mae'r Ffederasiwn Tynnu Rhaff Rhyngwladol wedi ymdrechu'n galed i gael y gamp yn ôl yn y Gemau Olympaidd, ac mae nifer o ddeisebau wedi cael eu dechrau.

Disgrifiad o’r llun,
Timau'n cystadlu ar faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd

Dywedodd Mr Phillips ei bod yn "anodd dweud ar hyn o bryd" a fydd yn cael ei hailgyflwyno.

"Mae'n gamp galed iawn ac mae'n rhaid i chi ymarfer lot fawr ar ei gyfer," meddai.

"Nid oes llawer o dimau yng Nghymru y dyddiau hyn ac mae'r niferoedd yn crebachu, ond os bydd pobl yn ei gweld yn y Gemau Olympaidd, rwy'n credu y byddai llawer mwy o bobl yn rhoi cynnig arni.

"Byddai'n wych i'w gweld hi yn y Gemau Olympaidd eto. Mae'n haeddu ei lle ar y llwyfan mwyaf un.

"Mae llawer o gampau amrywiol eraill yn y Gemau Olympaidd y dyddiau hyn, ond ychydig ohonynt sydd mor anodd a thynnu rhaff."

Bydd Dorian Phillips a thîm Llanboidy yn ymddangos yn y gyfres Chwys ar S4C, sy'n dilyn tair camp wledig boblogaidd; torri coed, tynnu rhaff a chneifio defaid, sy'n dechrau ar y sianel ar nos Fercher, 23 Awst.