Dyn yn cael ei drin ar ôl cynnau tri thân mewn carchar

  • Cyhoeddwyd
ParcFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y tanau eu cynnau yng ngharchar Parc ger Pen-y-bont

Mae carcharor wedi derbyn triniaeth yn yr ysbyty ar ôl cynnau tri thân yn fwriadol mewn carchar ym Mhen-y-bont.

Cafodd y gwasanaeth tân eu galw am 21:04 nos Iau ar ôl i'r carcharor gynnau papur tŷ bach yn yr uned troseddwyr ifanc yng ngharchar Parc.

Awr yn ddiweddarach fodd bynnag fe ddechreuodd y carcharor dân arall yn un o'r celloedd, ac am 23:09 fe gynnodd y carcharor drydydd tân yn fwriadol gan ddefnyddio dillad.

Ar bob achlysur fe aeth y gwasanaeth tân draw i ddelio â'r digwyddiad, ond roedd staff wedi llwyddo i ddiffodd y tanau cyn iddyn nhw gyrraedd.

Daethpwyd o hyd i daniwr sigarét ym meddiant y carcharor.

Dywedodd llefarydd ar ran cwmni diogelwch G4S bod un person ifanc ac un aelod o staff wedi cael eu cludo i'r ysbyty ac wedi cael eu rhyddhau yn fuan wedi hynny.

"Fe fydd y troseddwr dan sylw yn wynebu goblygiadau am dorri rheolau'r carchar ac fe fydd ein staff yn gweithio ag ef er mwyn ceisio atal yr ymddygiad niweidiol hyn rhag digwydd eto."