1,000 o gynghorwyr yn cefnogi Owen Smith

Cyhoeddwyd

Mae Owen Smith wedi derbyn hwb i'w ymgyrch i arwain y Blaid Lafur wrth i 1,000 o gynghorwyr y blaid arwyddo llythyr yn ei gefnogi.

Yn y llythyr, mae'r cynghorwyr yn awgrymu mai AS Pontypridd yw'r unig ymgeisydd sydd â gobaith o ennill etholiad cyffredinol dros Lafur.

Ond mae'r arweinydd presennol Jeremy Corbyn eisoes wedi sicrhau cefnogaeth mwyafrif llethol o ganghennau lleol y blaid.

Mae 285 o ganghennau lleol wedi datgan eu cefnogaeth i Mr Corbyn, o'i gymharu â 53 sydd o blaid Mr Smith.

Bydd papurau pleidleisio yn cael eu hanfon i aelodau'r wythnos nesaf, ac mae disgwyl canlyniad i'r ornest erbyn diwedd mis Medi.

'Uno'r blaid'

Cafodd y llythyr o gefnogaeth i Owen Smith ei gyhoeddi'n wreiddiol ddiwedd mis Gorffennaf, pan oedd 500 o gynghorwyr wedi'i arwyddo, ac mae'r nifer bellach wedi dyblu.

Ar hyn o bryd mae gan y blaid Lafur dros 7,000 o gynghorwyr ar draws Prydain.

Mae'r datganiad, sydd wedi'i chyhoeddi'n llawn ar wefan Labour List, yn honni mai Mr Smith yw'r unig berson all uno'r blaid yn dilyn yr ornest.

"Mae gennym ni bobl sydd fel petai well ganddyn nhw raniadau tragwyddol na gwneud y gwaith o ennill pŵer er lles y bobl rydyn ni'n ei gynrychioli. Mae angen arweinydd fydd yn uno, sydd yn egwyddorol ac yn gymwys," meddai'r llythyr.