Brexit: 'Bygythiad i ddatganoli' medd cyn-ymgeisydd Llafur

Cyhoeddwyd

Fe allai pobl Cymru droi yn erbyn datganoli os nad yw Llywodraeth Cymru'n ystyried safbwyntiau'r rheiny o blaid Brexit, yn ôl cyn-ymgeisydd Llafur.

Fe gyhuddodd David Taylor y llywodraeth Lafur ym Mae Caerdydd o fod yn "fyrweledol" yn eu hymateb i ganlyniad y refferendwm.

Ar y llaw arall, meddai, mae'r Prif Weinidog Theresa May wedi bod yn "graff" wrth sicrhau bod unigolion o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd yn rhannu cyfrifoldeb dros benderfyniadau yn San Steffan.

Roedd Mr Taylor yn ymgynghorydd i gyn-Ysgrifennydd Cymru Peter Hain, a bu'n ymgeisydd Llafur yn etholiad Comisiynydd Heddlu Gogledd Cymru ym mis Mai.

Mewn erthygl i wefan Heat Street, fe gyhuddodd Llywodraeth Cymru o wneud camgymeriad wrth beidio â chynnwys unrhyw bleidiau oedd o blaid Brexit yn eu Grŵp Cynghori ar Ewrop newydd.

Disgrifiad o’r llun, Dyw David Taylor ddim wedi'i argyhoeddi ag ymateb y Prif Weinidog Carwyn Jones i Brexit

"Mae'r bleidlais Gadael wedi dangos Cymru sydd yng nghanol ysbryd gwrthryfelgar a gwrth-sefydliadol - mwy nag yn ystod unrhyw adeg ers i'r Cynulliad Cenedlaethol ddod i fodolaeth," meddai Mr Taylor.

"Ond mae'r dystiolaeth hyd yn hyn yn awgrymu nad oes gan y rhan fwyaf o wleidyddion ym mybl Bae Caerdydd unrhyw syniad o'r bygythiad mae hyn yn ei beri iddyn nhw, ac i lywodraeth ddatganoledig yng Nghymru yn ei chyfanrwydd."

Ychwanegodd nad oedd Cymru "o blaid nac yn erbyn datganoli" a bod "diffyg diddordeb llwyr" gan bobl yng ngwleidyddiaeth y Cynulliad ar hyn o bryd.

Fyddai hi ddim yn anodd chwaith dychmygu Cymru'n ymwrthod â datganoli os oedden nhw eisoes wedi anwybyddu barn y sefydliad oedd wedi galw am aros yn Ewrop, meddai.

Ychwanegodd: "Y perygl wrth gam-drafod Brexit yw y gallai'r diffyg diddordeb hwnnw droi yn wrthwynebiad, ac y gallai teimladau gwrth-ddatganoli adeiladu'n sydyn os yw gwleidyddion Cymru'n ymddangos fel petaen nhw'n anwybyddu'r rhesymau dros bleidleisio i adael."