Trafod dyfodol gwasanaethau Cyngor Penfro

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Pencadlys Cyngor Penfro

Fe fydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal yng Nghrymych, Sir Benfro nos Iau i roi cyfle i bobl drafod sut y bydd y cyngor sir yn darparu gwasanaethau hamdden, diwylliant a thwristiaeth i'r dyfodol.

Dywed y cyngor ei fod yn ystyried nifer o wahanol ffyrdd o ddarparu'r gwasanaethau, gan gynnwys creu ymddiriedolaeth elusennol annibynnol fyddai'n gyfrifol am y gwasanaethau hyn yn y dyfodol.

Dywedodd dirprwy arweinydd y cyngor, Keith Lewis: "Rydym yn gofyn i'r gymuned, defnyddwyr gwasanaethau a rhanddeiliaid i helpu yn y broses penderfyniadau.

"Dros y 10 mlynedd ddiwethaf mae Cyngor Sir Penfro wedi buddsoddi dros £25m yn codi safonau ei ganolfannau hamdden a llyfrgelloedd.

"Mae'n hanfodol felly i gymryd mantais o unrhyw arbedion posib gyda'r bwriad o barhau gyda gwasanaeth o ansawdd i'n cwsmeriaid a sicrhau dyfodol i'n staff."

Gwrthwynebiad

Mae undeb Unsain yn gwrthwynebu unrhyw gynllun fyddai'n gweld y cyfrifoldeb am y gwasanaethau'n mynd o ddwylo'r cyngor sir.

Dywedodd ysgrifennydd cangen Unsain yn yr ardal, Vic Dennis: "Mae'r cyngor newydd wario miloedd o bunoedd ar gyflogi ymgynghorwyr, y tro hwn i awgrymu y dylid creu ymddiriedolaeth elusennol i redeg y gwasanaethau hyn sydd ar hyn o bryd dan reolaeth lawn yr awdurdod.

"Rydym yn credu mai'r ffordd orau o gynnig y gwasanaethau hyn yw drwy'r cyngor yn uniongyrchol. Mae'r gwasanaethau hyn yn cyfrannu at iechyd a lles ein cymuned, yn rhoi cyfle i bobl gael gwybodaeth am ddim a hefyd yn gymorth i ni ddeall ein treftadaeth a'n diwylliant.

"Ateb tymor byr i bwysau ar gyllidebau yw dosbarthu'r gwasanaeth i gorff arall ac fe fydd yn aberthu gwasanaethau poblogaidd sydd yn gwasanaethu pobl o bob oed."

Mae chwe chyfarfod wedi eu trefnu yn y sir, gyda'r cyntaf yn cael ei gynnal yng nghanolfan hamdden Crymych nos Iau. Dywed y cyngor fod modd i'r cyhoedd leisio eu barn ar wefan y cyngor hefyd.