Anafiadau wedi i drên bach ddod o'r cledrau

  • Cyhoeddwyd
Parc

Mae pedwar o bobl wedi eu cludo i'r ysbyty wedi i drên stem bach ddod oddi ar y cledrau yn Sir Gaerfyrddin.

Daeth y trên oddi ar y cledrau ym Mharc Gwledig Pembre am tua 12:30 ddydd Mawrth.

Dywedodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru fod tri oedolyn a phlentyn wedi eu cludo i Ysbyty Cyffredinol Glangwili gyda mân anafiadau.

Cafodd naw oedolyn a phedwar plentyn driniaeth yn y parc am anafiadau.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys fod y Gweithgor Iechyd a Diogelwch yn bwriadu cynnal ymchwiliad i'r digwyddiad.

Dywedodd dirprwy arweinydd Cyngor Sir Gâr, David Jenkins: "Mae'r awdurdod lleol yn bryderus iawn o glywed am y digwyddiad ar y trên stem bychan ym Mharc Gwledig Pembre.

"Ein prif waith ar hyn o bryd yw cynnig cymorth i'r gwasanaethau brys ac nid oes modd i ni wneud sylw pellach am y digwyddiad ar y funud.

"Er bod y parc yn parhau ar agor i'r cyhoedd, fe fyddwn yn gofyn i ymwelwyr ddangos sensitifrwydd o dan yr amgylchiadau a gadael i'r gwasanaethau brys wneud eu gwaith."