Cynnydd o 28% yn nifer y galwadau i dimau achub mynydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad, Tîm Achub Mynydd y Bannau ar alwad i helpu dyn oedd wedi brifo.

Mae nifer y galwadau i dimau achub mynydd yng Nghymru wedi cynyddu 28% dros y 12 mis diwethaf.

Yn ôl ymchwil gan raglen Newyddion 9, gwelwyd y cynnydd mwyaf yn y gogledd ddwyrain, ble cafwyd 63 galwad rhwng Awst 2015 a mis Awst eleni o'i gymharu â 37 y flwyddyn flaenorol.

Tîm Achub Mynydd Llanberis sydd yn parhau i fod fwyaf prysur, gan ddelio gyda dros 200 o alwadau dros y flwyddyn ddiwethaf.

Ond mae pryder y gallai nifer cynyddol y galwadau roi straen at dimau achub, sydd yn cael eu rhedeg yn wirfoddol, wrth iddyn nhw orfod prynu offer arbenigol yn amlach.

"Mae timau Achub Mynydd yng Nghymru a Lloegr yn wirfoddol, sefydliadau gwirfoddol sydd yn dibynnu ar wirfoddolwyr, ac mae'n tîm ni'n costio £40,000 y flwyddyn i'w redeg yn seiliedig ar gael tua cant o alwadau," esboniodd Mark Jones o dîm Achub Mynydd y Bannau.

"Wrth i ni gael mwy o alwadau rydyn ni'n defnyddio mwy o offer meddygol, a rhaffau, ac mae terfyn ar y nifer o weithiau y gallwn ni eu defnyddio."

Ffynhonnell y llun, Tim Achub Mynydd y Bannau
Disgrifiad o’r llun, Tîm Achub Mynydd y Bannau wrth eu gwaith

Pobl ar goll

Tîm Achub y Gogledd Ddwyrain sydd wedi gweld y cynnydd mwyaf yn eu prysurdeb, gyda nifer y galwadau wedi codi 70% mewn blwyddyn.

Yn ôl un aelod o'r tîm, Becky Vaughan, mae hanner eu galwadau nhw i'w wneud ag "anafiadau, a'r hanner arall ar gyfer pobl sydd ar goll, pobl sydd â phethau fel dementia - pobl sydd wedi gadael adref a dyw'r teulu ddim yn gwybod ble maen nhw, pobl sydd â chyflyrau iechyd meddwl".

"Mae'r cynnydd yn y galwadau wedi rhoi straen arnom ni. Dydyn ni ddim yn cael ein talu i fynd allan a gweithio. Mae llawer ohonom ni'n gweithio llawn amser," meddai.

"Mae gennym ni deuluoedd, ond mae'n rhaid i ni eu gadael nhw er mwyn mynd i helpu pobl. Hefyd os yw nifer y galwadau'n cynyddu mae'n rhaid i ni godi mwy o arian i helpu pobl."

Nifer y galwadau i bob gwasanaeth achub mynydd

Tîm Achub y Gogledd Ddwyrain

Awst 2014 - Awst 2015: 37

Awst 2015 - Awst 2016: 63

Cynnydd o 70.2%

Tîm Achub Mynydd Aberglaslyn

Awst 2014 - Awst 2015: 50

Awst 2015 - Awst 2016: 55

Cynnydd o 10%

Tîm Achub Mynydd Llanberis

Awst 2014 - Gorffennaf 2015: 157

Awst 2015 - Gorffennaf 2016: 203

Cynnydd o 29.3%

Tîm Achub Canol y Bannau

Awst 2014 - Awst 2015: 87

Awst 2015 - Awst 2016: 118

Cynnydd o 35.6%

Tîm Achub Mynydd y Bannau

Awst 2014 - Gorffennaf 2015: 96

Awst 2015 - Gorffennaf 2016: 111

Cynnydd o 15.6%

Tîm Chwilio ac Achub Aberdyfi

Awst 2014 - Gorffennaf 2015: 32

Awst 2015 - Gorffennaf 2016: 35

Cynnydd o 9.4%