Dau Gymro'n ceisio gosod record gneifio yn Sir Ddinbych

  • Cyhoeddwyd
Gareth Daniel ac Ian JonesFfynhonnell y llun, BWMB

Mae dau Gymro'n gobeithio gosod record gneifio Brydeinig newydd yn ystod her yn Sir Ddinbych ddydd Gwener.

Bwriad Gareth Daniel, 33 oed, ac Ian Jones, 36, yw cneifio'r nifer fwyaf o ddefaid a phosib mewn naw awr.

Mae'r pâr profiadol yn ceisio cwblhau'r her yn ystod y dydd yng Ngholeg Amaethyddol Llysfasi ger Rhuthun.

Mae'r ddau wedi ennill sawl cystadleuaeth gneifio yng Nghymru a dramor dros y blynyddoedd, ac wedi gweithio fel cneifwyr yn Seland Newydd am gyfnodau.

'Hollbwysig i'r diwydiant'

Mae Gareth Daniel, sydd yn wreiddiol o Benegoes ger Machynlleth ac yn ffermio gwartheg a defaid, wedi bod yn bencampwr cneifio Cymru deirgwaith yn ogystal â chynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Cneifio'r Byd bedair gwaith.

Llwyddodd Ian Jones, ffermwr defaid o Hundred House ger Llanfair-ym-Muallt, i ennill Pencampwriaethau Cneifio Agored Ffrainc y llynedd.

"Mae heriau fel un Gareth ac Ian wrth geisio torri record yn hollbwysig i'r diwydiant gwlân," meddai Ian Buchanan, cadeirydd Bwrdd Marchnata Gwlân Prydain, sy'n darparu hyfforddiant i 1,000 o gneifwyr y flwyddyn.

"Nid yn unig y maen nhw'n rhoi sylw i'r unigolion talentog tu hwnt sydd yn gyrru'r diwydiant yn ei blaen, ond maen nhw hefyd yn cynorthwyo wrth hyrwyddo safon gwlân Prydeinig i gynulleidfa ehangach."