Gwahardd Pokemon Go o ffatri Airbus

  • Cyhoeddwyd
Pokemon

Mae gweithwyr mewn ffatri yn y gogledd wedi eu gwahardd rhag chwarae gêm boblogaidd Pokemon Go yn y gwaith o achos pryderon am ddiogelwch a chyfrinachedd.

Cafodd ebost ei anfon i'r 6,000 o weithwyr yn ffatri cynhyrchu adain awyrennau Airbus ym Mrychdyn, Sir y Fflint yn eu gwahardd rhag chwarae'r gêm.

Roedd gweithiwr wedi bod yn ei chwarae, ond fe ddywedodd llefarydd ar ran Airbus fod cyfrinachedd yn golygu nad oedd gweithwyr yn cael defnyddio ffonau symudol ar y safle.

Mae Pokemon Go ar gael drwy apiau ffonau symudol, a bwriad y gêm ydi casglu cymeriadau dychmygol sy'n ymddangos mewn gwahanol leoliadau.

Ychwanegodd y llefarydd: "Mae'n bwynt pwysig - nid yw ffatrioedd prysur yn llefydd lle y gall bobl gael tynnu eu sylw drwy chwarae gemau.

"Maen nhw'n gallu bod yn llefydd peryglus os nad ydynt yn cael eu trin gyda pharch."

Fis diwethaf, roedd na adroddiadau fod chwaraewyr Pokemon Go wedi ceisio torri i mewn i ffatri Airbus yn Filton ger Bryste, gan ei fod yn lleoliad lle mae modd i'r chwaraewyr hyfforddi neu ymladd yn erbyn y creaduriaid dychmygol.

Disgrifiad o’r llun,
Ffatri Airbus ym Mrychdyn