Cynghorau yn cynyddu eu cynilion wrth gefn

  • Cyhoeddwyd
Piggy bank in a council chamber

Mae cynghorau sir Cymru wedi llwyddo i sicrhau cynnydd sylweddol yn eu cronfeydd arian wrth gefn er gwaetha toriadau yn yr incwm maen nhw'n ei dderbyn, yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru.

Fe wnaeth y cronfeydd wrth gefn gynyddu £244m i gyfanswm o dros £1bn, rhwng 2009 a 2014.

Daw hyn er gwaetha'r ffaith fod yr arian maent yn ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru wedi gostwng £668m.

Yn ôl y cynghorau, cynllunio hir dymor da sy'n gyfrifol am y sefyllfa.

Ond yn y gorffennol mae Llywodraeth Cymru wedi cwestiynu maint rhai o'r cronfeydd wrth gefn.

Yn ôl ffigyrau gafodd eu cyhoeddi ddydd Iau fe wnaeth y cronfeydd wrth gefn gynyddu o bron i daeran, o £780m yn 2009 i £1.024 bn yn 2014.

Dywed adroddiad gan y Swyddfa Archwilio fod hyn yn dangos "gwydnwch arianol cryf", ond fe wnaethant hefyd rybuddio nad oedd casglu cronfeydd wrth gefn sylweddol heb unrhyw bwrpas clir yn "ddefnydd da o adnoddu."

Dywedodd Aaron Shotton, arweinydd Cyngor Sir y Fflint a llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, fod yr adroddiad yn cydnabod "gwelliant yn y broses o gynllunio ariannol a hynny tra bod incwm cynghorau lleol wedi ei leihau o bron i 20% dros y blynyddoedd diwethaf."