Cymeradwyo cynlluniau parc manwerthu yn Cross Hands

Cyhoeddwyd

Mae cynlluniau i adeiladu parc manwerthu newydd yn Sir Gaerfyrddin wedi eu cymeradwyo ar ôl i'r datblygwyr gyflwyno eu cais am y trydydd tro.

Mae cwmni Conygar am ddatblygu tir yng ngorllewin Cross Hands, gydag amrywiaeth o siopau, bwyty, tafarn a maes parcio sylweddol.

Ond mae'r cais wedi cael ei ohirio ddwywaith eleni gan bwyllgor cynllunio cyngor Sir Gar.

Dywedodd Conygar bydd y parc manwerthu yn creu 260 o swyddi llawn amser, a mwy na 100 o swyddi yn ystod y gwaith adeiladu.

Gohiriwyd y cais cyntaf ar ôl ymyrraeth munud olaf gan y Co-op , ac yna unwaith eto'r mis diwethaf ar ôl i Conygar herio cais gan Leekes i adeiladu siop ochr yn ochr â'u siop yn Cross Hands.

Yn y gorffennol, fe glustnodwyd y safle ar gyfer siop Sainsbury, ond fe werthodd yr archfarchnad y tir i Conygar yn 2015.