Afon Conwy: Cyflwyno cynlluniau trydan dŵr newydd

  • Cyhoeddwyd
afonFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae cynlluniau newydd wedi eu cyflwyno ar gyfer cynllun trydan dŵr dadleuol gwerth £12m ger Afon Conwy.

Mae cwmni RWE Innogy UK eisiau adeiladu'r orsaf bŵer ar Raeadr Conwy, sydd i'r de o Fetws-y-Coed - un o'r darnau mwyaf golygfaol o'r afon.

Ym mis Mawrth, fe wrthododd pwyllgor cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri'r cynllun.

Roedd y penderfyniad yn dilyn gwrthwynebiad gan amgylcheddwyr, pysgotwyr, canŵ-wyr a busnesau lleol.

Yn y cais newydd, mae'r cwmni wedi dweud y byddai'n darparu allanfa mwy diogel ar gyfer caiacwyr uwchben y rhaeadr, ac na fyddai unrhyw effaith fawr ar y llif, a fyddai'n ei dro yn effeithio ar stociau pysgod.