UMCA: Yr hen a'r newydd

UMCA

O ddechrau'r tymor academaidd newydd (2016/17) bydd gan Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth logo newydd.

Gobaith y pwyllgor gwaith ydy ceisio moderneiddio'r Undeb er mwyn gallu denu rhagor o aelodau ac ar yr un pryd cadw'n ffyddlon i draddodiad.

Dyma i chi olwg yn ôl ar beth o'r traddodiad hwnnw. Ydych chi ymhlith cyn-aelodau UMCA yn yr oriel hon?


Image copyright UMCA
Image caption Gwenyn prysur neu wenyn pigog? Ydi bywyd wedi bod yn fêl i gyd ers gadael Aber?
Image copyright UMCA
Image caption Noson arall i fwynhau
Image copyright UMCA
Image caption Deg yn gwledda ac yn joio mas-ala draw yn y tŷ cyri
Image copyright UMCA
Image caption Cymru neu Aber sydd wedi ennill eto yn y rygbi?
Image copyright Aber
Image caption Merched y fflam
Image copyright UMCA
Image caption Mae hi wedi bod yn noson hir!
Image copyright UMCA
Image caption Iechyd da ferched!
Image copyright UMCA
Image caption Noson brysur wrth y bar

(Cafodd yr oriel hon ei chyhoeddi gyntaf gan Cymru Fyw ym mis Mehefin 2014 pan roedd UMCA yn dathlu ei ben-blwydd yn 40)