AC yn mynegi pryder am gytundeb i gwmnïau bws yn ardal Wrecsam

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Geograph/Jaggery

Mae pryder wedi ei fynegi fod dau frawd, oedd yn gyfarwyddwyr gyda chwmni bysus GHA yn Wrecsam, wedi sefydlu cwmni newydd sydd wedi arwyddo cytundeb i fod yn gyfrifol am redeg rhai o hen wasanaethau GHA.

Fe wnaeth 320 o weithwyr golli eu swyddi pan aeth GHA i ddwylo'r gweinyddwyr ym mis Gorffennaf ar ôl i'r cwmni fethu a thalu dyledion treth.

Roedd GHA, oedd â'i bencadlys yn Rhiwabon, yn cynnal nifer o wasanaethau i deithwyr a phlant ysgol yn siroedd Wrecsam, Dinbych, Y Fflint, Caer ac Amwythig.

Ar ôl i'r cwmni fyd i'r wal fe wnaeth y cynghorau sir fynd ati i ddenu contractwyr newydd i fod yn gyfrifol am rhai'r o'r hen wasanaethau.

Nawr, mae hi wedi dod i'r amlwg fod dau o gyn gyfarwyddwyr GHA, Arwyn Lloyd Davies a'i frawd Gareth, yn gyfarwyddwyr gyda dau gwmni sydd wedi sicrhau cytundebau gyda chyngor Wrecsam i fod yn gyfrifol am wyth o wasanaethau bws yn y sir - hen wasanaethau GHA.

Fe fydd cwmni RJ'S of Wem a chwmni RML2418 yn cynnal y gwasanaethau unwaith iddynt gael sêl bendith y Comisiynydd Traffig.

Tŷ'r Cwmnïau

Mae gan y ddau gwmni swyddfeydd sydd wedi eu cofrestru yn Rhiwabon, ac yn ôl cofnodion Tŷ'r Cwmnïau mae'r ddau frawd wedi bod yn gyfarwyddwyr ers mis Mai'r llynedd.

Dywed Llyr Gruffydd, AC Plaid Cymru Gogledd Cymru, ei fod yn falch o glywed fod y gwasanaeth bws yn cael ei achub ond ychwanegodd: "Mae'n rhaid bod yna bryder fod yr un cyfarwyddwyr a welodd GHA yn methu nawr yn benaethiaid ar RJ'S of Wem, cwmni wnaeth ddod o fewn trwch blewyn fis Rhagfyr o gael eu cymryd oddi ar restr Tŷ'r Cwmnïau."

Roedd sylw Mr Gruffydd yn cyfeirio at honiad fod y cwmni wedi methu â chydymffurfio gyda rheolau Tŷ'r Cwmnïau.

"Felly byddwn yn gobeithio fod Cyngor Wrecsam wedi bod yn drwyadl er mwyn sicrhau na fydd y cwmni newydd yn mynd i'r un trafferthion a GHA," meddai Mr Gruffydd.

Dywedodd David A Bithell, aelod o Fwrdd Gweithredol Wrecsam sydd â chrefyddoldeb am drafnidiaeth: "Fel gyda bob tender mae yna ganllawiau pendant i'w dilyn a bydd y rhain yn rhan o broses statudol.

"Hefyd fe fydd angen i RJ'S of Wem sicrhau sêl bendith y Comisiynydd Traffig."

Mae BBC yn ceisio cysylltu â'r brodyr Davies er mwyn cael eu hymateb.