Gwahardd dyn rhag cadw tai bwyta am weddill ei oes

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunWales news service

Mae perchennog tŷ bwyta cyri wedi ei wahardd rhag cadw bwytai am oes oherwydd diffyg glanweithdra.

Clywodd ynadon Aberystwyth fod baw llygod wedi eu canfod yn y Spice Of Bengal yn ogystal â bwyd oedd wedi llwydo ac oedd dros fis y tu hwnt i'w ddyddiad bwyta.

Yn wreiddiol roedd Irashadur Rahman, 43, wedi pledio'n ddieuog i 10 o gyhuddiadau yn ei erbyn gan ddweud nad ef oedd yn rheoli ar y pryd, ond fe newidiodd ei ble yn ddiweddarach.

Cafodd ddirwy o £1,000 a gorchymyn i dalu costau o £1,515 a'i wahardd rhag cadw tŷ bwyta.

Dywed swyddogion amgylcheddol fod cadachau budur yn cael eu defnyddio i lanhau llefydd trin bwyd yn y tŷ bwyta oedd a lle i 24 o westeion.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Ceredigion fod "safonau glendid o safon isel ofnadwy".

Fe gafodd Rahman orchymyn i ymddangos gerbron Ynadon Aberystwyth yn 2013, ond fe fethodd ag ymddangos yn y llys.

Cafodd ei arestio fis Mehefin eleni yn ei gartref yn Romford, Essex.

ffynhonnell y llunWales news service
disgrifiad o’r llunDaeth swyddogion amgylcheddol o hyd i faw llygod yn y tŷ bwyta