Cynllun ar gyfer 172 o dai ar safle hen ffatri

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Kev Griffin/Geograph

Gall safle hen ffatri gwneud diffoddwyr tân gael ei ailddatblygu ar gyfer 172 o gartrefi a siopau yn Rhondda Cynon Taf.

Mae hen ffatri Chubb yng Nglynrhedynog wedi bod yn wag ers i'r ffatri gau yn 2004 ar ôl i'r gwaith gael ei symud i China.

Mae'r cynlluniau yn cael eu trafod gan y cyngor ddydd Iau, wedi i'r pwyllgor cynllunio awgrymu cymeradwyo'r cynlluniau.

Byddai'r datblygiad yn cynnwys cymysgedd o dai sengl, tai teras a fflatiau.

Mae rhai trigolion wedi mynegi pryder y byddai'r datblygiad yn achosi traffig ac yn gorlwytho gwasanaethau lleol fel meddygfeydd.

Er bod datblygiadau preswyl ar dir diwydiannol yn mynd yn erbyn polisi cynllunio, dywedodd adroddiad i'r cyngor y byddai'n dderbyniol gan nad oes unrhyw geisiadau cynlluniau ar gyfer datblygiadau diwydiannol wedi'u cyflwyno ers i'r ffatri gau.

Ychwanegodd nad yw'r ardal wedi gweld llawer o fuddsoddiad na thai newydd yn ddiweddar, oedd hefyd yn cryfhau'r cais cynllunio.