Ymchwilio wedi honiad am wrthod tacsi i ddioddefwr MS

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Dywedodd Barbara Stensland ei bod yn meddwl bod y gyrrwr yn gwneud joc

Mae cyngor yn ymchwilio ar ôl i ddynes sy'n dioddef o MS, neu sglerosis ymledol, honni bod gyrrwr tacsi wedi gwrthod mynd a hi i'w gwesty oherwydd bod y siwrne'n rhy fyr.

Roedd Barbara Stensland, 43 o Gaerdydd, wedi teithio i Gaerfyrddin ar gyfer cyfarfod o gyngor y Gymdeithas MS ar 5 Awst.

Dywedodd wrth raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru ei bod wedi cymryd dros awr i gyrraedd y cyfarfod ar un o ddiwrnodau poetha'r flwyddyn.

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin yn ymchwilio i'r digwyddiad.

Gyrrwr yn gwrthod

Dywedodd Ms Stensland ei bod wedi mynd at gerbyd y tu allan i orsaf drenau'r dref, ac esbonio i le'r oedd hi eisiau mynd.

"Fe wnaeth o chwerthin. O'n i'n meddwl ei fod yn gwneud joc gan fy mod i'n gwybod ei fod yn bellter eithaf byr. O'n i'n gwybod ei fod o dan filltir," meddai.

Ond er iddi esbonio am ei chyflwr, a'r ffaith y byddai'n anodd iawn iddi gerdded i fyny allt serth yn y dref, roedd y gyrrwr yn dal i wrthod.

"Pan ddywedais, 'O ddifri' ydw i'n cael dod i'r tacsi?' dywedodd 'na, dwi ddim am fynd a ti'.

"Fe wnaeth bwyntio i'r cyfeiriad iawn a dweud wrtha i am gerdded."

Ffynhonnell y llun, Thinkstock

MS

Cyflwr niwrolegol nad oes modd ei wella yw MS, ac mae tua 4,900 o bobl yn byw gyda'r cyflwr yng Nghymru.

Mae MS yn achosi i'r haen amddiffynol o amgylch nerfau'r ymennydd a'r cefn - y myelin - i gael ei ddifrodi.

Mae'r system imiwnedd yna'n ymosod ar y myelin, sy'n niweidio'r nerfau.

Mae'r cyngor sir wedi cadarnhau bod ymchwiliad wedi dechrau i'r digwyddiad.

Dywedodd swyddog drwyddedau'r cyngor, Justin Power, bod yr awdurdod yn ymchwilio i bob cwyn.

"Byddwn yn ymchwilio i'r mater ac yn cymryd unrhyw gamau sydd eu hangen," meddai.

'Ddim yn amlwg'

Disgrifiad o’r llun, Mae Glyn Jones yn meddwl y dylai'r gyrrwr wynebu cosb

Un arall sydd wedi cael profiad o'r fath yw Glyn Jones o'r Tyllgoed.

"Roedd y tro cynta' yn Windsor, yna pan o'n i yn Hong Kong, fe wnaeth gyrrwr tacsi weld fy nghadair olwyn a gyrru i ffwrdd."

Dywedodd bod y gyrrwr yn achos Ms Stensland yn "haeddu rhyw fath o gosb gan ei fod wedi torri amodau ei drwydded".

Disgrifiad o’r llun, Dywedodd Urtha Felda bod sawl person wedi cael profiadau tebyg

Yn ôl y Gymdeithas MS, nid yw'n amlwg bob tro bod gan bobl sy'n dioddef o MS anabledd.

"Rydyn ni wedi clywed am bobl yn cael trafferth cael tacsis," meddai Urtha Felda o'r gymdeithas.

"Os yw rhywun yn cerdded nid yw'n glir bod gyda nhw anabledd, os yw rhywun mewn cadair olwyn mae'n amlwg iawn.

"Nid yw'n amlwg, felly byddwn i'n annog pobl i beidio barnu eriall."

Straeon perthnasol