CPS yn 'wael' am gyfathrebu â dioddefwyr troseddau

Cyhoeddwyd

Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) yng Nghymru wedi ei farnu'n "wael" gan arolygwyr am y modd mae'n cyfathrebu â dioddefwyr troseddau.

Yn ôl y corff sy'n cadw golwg ar yr asiantaeth, mae'r gwasanaeth ar y cyfan yn "perfformio'n bositif" ac yn darparu gwerth am arian.

Ond yn ôl un elusen, nid yw'n "cyrraedd ei ddyletswyddau".

Mae'r CPS yng Nghymru yn dweud eu bod yn "gweithio'n galed" i sicrhau bod cyfathrebu â dioddefwyr o "safon uchel".

Daeth adroddiad gan Arolygwyr Gwasanaeth Erlyn y Goron i'r casgliad nad oes gan ddioddefwyr neu eu perthnasau yn aml unrhyw wybodaeth os nad yw ple neu achos yn mynd yn ei flaen.

Ni chafodd 45.5% o lythyrau i ddioddefwyr eu gyrru, a dim ond 50% gafodd eu gyrru mewn modd "amserol".

Roedd hefyd "diffyg empathi" yn rhai o'r llythyrau ac ar adegau cawson nhw eu gyrru gyda'r wybodaeth anghywir am y canlyniad.

'Anghofio'

Dywedodd Lucy Hastings, cyfarwyddwr elusen Victim Support: "Mae'r adroddiad yma'n dangos nad yw'r CPS yn cyflawni ei ddyletswyddau o dan cod y Dioddefwyr ac yn rhy aml mae'n methu â chyfathrebu gyda dioddefwyr mewn modd amserol ac empathetig.

"Fe all cyfathrebu gwael wneud i ddioddefwyr deimlo fel eu bod wedi cael eu hanghofio a ddim eu trin gyda'r parch y maen nhw'n haeddu ac fe all hynny gynyddu eu gofid a'i gwneud yn anoddach iddyn nhw symud ymlaen o'u profiad o'r drosedd."

Cafodd CPS Cymru-Wales eu dyfarnu'n "wych" am drin adnoddau, "da" am drin perfformiad, "gweddol" am effeithlonrwydd eu strwythur a sgôr cyfan gwbl o "da" am eu llywodraethiant ac am ddarparu gwerth am arian.

Roedden nhw hefyd yn "weddol" am gydymffurfio gyda gofynion datgelu a "gweddol" am adolygiadau achosion a phenderfyniadau.

Er eu bod yn "dda" am baratoi achosion, mae'r adroddiad yn dweud eu bod yn "wael" am gyfathrebu gyda dioddefwyr.

Fe wnaeth yr arolygwyr edrych ar 120 o ffeiliau llysoedd ynadon a llys y goron rhwng Medi 2015 a Mawrth 2015, yn ogystal â siarad gyda staff a chael adborth gan dystion, dioddefwyr ac asiantaethau.