Cwis: Gorau barf, barf pwy?

  • Cyhoeddwyd

Fedrwch chi adnabod y dynion barfog adnabyddus yma? Mae'n bosib nad ydych wedi eu gweld o'r ongl yma o'r blaen. Pob lwc!

line

'Does byth unrhyw heddwch i'r prifarf yma.

Peidiwch hyd yn oed ystyried cynnig ateb ar gyfer y cyflwynydd yma os nad ydych chi'n Ben-dant.

Ffoniwch neu gysylltwch i ddweud wrth hwn beth rydych chi'n ei feddwl o'i farf o'r ongl yma.

Mae hon yn un eithaf anodd, felly pump cynnig i chi gyd!

Bore da! Pa 'niws'?

Mae hwn yn amlwg yn rhy brysur pob nos Sadwrn i eillio'r tyfiant o dan ei ên.

Disgrifiad,

DJ Bry yn trafod selffis barfau gyda Aled Hughes ar Radio Cymru