'Dim digon o amrywiaeth' ymysg gwleidyddion Llafur

Cyhoeddwyd

Mae angen i'r blaid Lafur ddewis ymgeiswyr mwy amrywiol a lleol os am lwyddo gydag etholwyr, yn ôl un o'i haelodau Cynulliad.

Dywedodd Mike Hedges bod llai o gynghorwyr bellach yn cael eu dewis fel ymgeiswyr gan y blaid.

Yn hytrach, meddai, mae'n fwy tebygol bod darpar-wleidyddion wedi gweithio fel ymgynghorwyr neu lobïwyr cyn cael eu dewis.

Galwodd ar Lafur i newid ei rheolau er mwyn lleihau dylanwad arweinwyr y blaid sydd yn ceisio dewis ymgeiswyr maen nhw'n eu ffafrio.

Mae Aelod Cynulliad Dwyrain Abertawe yn un o'r rheiny sydd yn cefnogi Jeremy Corbyn ym mrwydr arweinyddol y blaid, a hynny yn erbyn AS Pontypridd Owen Smith.

Yn ôl cyn-arweinydd Cyngor Abertawe mae nifer y cynghorwyr sydd yn ymgeiswyr dros Lafur wedi gostwng yn sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae gan bennaethiaid y blaid bellach fwy o reolaeth dros y broses.

disgrifiad o’r llunMae Mike Hedges wedi bod yn un o gefnogwyr ymgyrch arweinyddol Jeremy Corbyn

"Dros yr ugain mlynedd diwethaf rydyn ni wedi mynd o gael mwyafrif o ymgeiswyr lleol yn dod yn Aelodau Seneddol, i weld twf dosbarth gwleidyddol newydd yn dod yn ASau Llafur," meddai Mike Hedges mewn erthygl i wefan Gwreiddiau Llafur Cymru.

"Mae hi bron wedi cyrraedd sefyllfa ble, i fod yn AS Llafur, mae'n rhaid eich bod chi wedi gweithio fel ymgynghorydd gwleidyddol, lobïwr neu fod wedi gweithio ym myd y cyfryngau neu'r gyfraith.

"Mae'n rhaid i ni ddychwelyd i'r amrywiaeth o ASau Llafur oedd gennym ni, o ran cefndir yn ogystal â barn wleidyddol, ag oedd gennym ni cyn 2001."

Mae mwyafrif helaeth yr Aelodau Seneddol Llafur wedi datgan eu cefnogaeth i Owen Smith yn y ras arweinyddol, ond mae arolygon yn awgrymu bod gan Jeremy Corbyn gefnogaeth mwyafrif o aelodau cyffredin y blaid.

Mae BBC Cymru wedi gofyn i Lafur Cymru am sylw.