Cynllun i gael canolfan iechyd newydd i ardal Wrecsam

  • Cyhoeddwyd
Caritas Cefn MawrFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Y ganolfan iechyd presennol yng Nghefn Mawr

Mae penaethiaid iechyd yng ngogledd Cymru wedi cadarnhau eu bod yn bwriadu adeiladu canolfan iechyd newydd yn ardal Wrecsam.

Gobaith Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yw adeiladu'r feddygfa yng Nghefn Mawr, ac maen nhw nawr yn edrych am safle priodol.

Fe ddywedodd y bwrdd iechyd bod y ganolfan iechyd presennol sydd yno, Caritas, yn annigonnol wrth ateb gofynion trigolion lleol gan ddweud bod angen safle gwell ar yr ardal.

Daw hyn wedi i 2,000 o bobl arwyddo deiseb yn galw am y cyfleuster newydd.

Mewn datganiad dywedodd y bwrdd iechyd: "Fe gytunodd pawb yn y cyfarfod nad oedd safle'r feddygfa bresennol yn ddigonol. Bydd y bwrdd iechyd yn gwneud gwaith ar unwaith i wella cyflwr yr adeilad presennol, ac ar yr un pryd datblygu cynllun i ddarparu safle mwy modern. Bydd y gwaith o wella'r adeilad yn dechrau yn wythnos gyntaf mis Hydref.

"Roedd y bwrdd iechyd yn y broses o adolygu'r opsiynau ar gyfer datblygu adeiladau ar gyfer gwasanaethau meddyg teulu ar draws Wrecsam, ac fe fyddai'r gwaith yma wedi cael ei gwblhau erbyn diwedd mis Medi. Byddai'r gwaith yn argymell blaenoriaethau ar gyfer buddsoddi mewn safleoedd yn Wrecsam ac yn cynnwys cynlluniau ar gyfer ardal Cefn Mawr."

Ychwanegodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr eu bod yn gobeithio cadarnhau safle ac yna cyflwyno achos busnes i Lywodraeth Cymru am gyllid erbyn diwedd y flwyddyn.

Cafodd y datganiad ei groesawu gan Aelod Cynulliad De Clwyd, Ken Skates, oedd wedi trefnu'r ddeiseb ac hefyd wedi ymgyrchu dros gael canolfannau iechyd newydd yn Y Waun a Llangollen yn y gorffennol.

"Hoffwn ddiolch i brif weithredwr Betsi, Gary Doherty a'r cadeirydd Peter Higson am eu hamser a'u diddordeb cyson wrth geisio gwella gwasanaethau iechyd i fy etholwyr yn ardal Cefn Mawr," meddai Mr Skates, sydd hefyd yn Ysgrifennydd Cabinet dros yr Economi a Seilwaith i Lywodraeth Cymru.