Damwain adeiladwr: Dirwy o £143,000 i gwmni

Roedd Mr Harrison yn gweithio ar safle adeiladu ar Ffordd Conwy ym Mhontcanna Image copyright Media Wales
Image caption Roedd Mr Harrison yn gweithio ar safle adeiladu ar Ffordd Conwy ym Mhontcanna

Mae cwmni adeiladu o Ben-y-bont ar Ogwr wedi cael dirwy o £143,000 wedi i ddyn ddioddef anafiadau difrifol ar ôl syrthio i lawr siafft lifft.

Fe fu bron i Stephen Harrison, golli ei fywyd ar ôl disgyn 12 troedfedd i mewn i sgip o rwbel ar ôl i'r cwmni adeiladu anwybyddu rheoliadau iechyd a diogelwch.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd sut i'r contractwr 57 oed oroesi am ei fod yn gwisgo ei het galed, ond ei fod bellach yn dioddef "poen dirdynnol" ar ôl y cwymp.

Dioddefodd Mr Harrison anafiadau i'w gefn, ysgyfaint a'i asennau, gan ei orfodi i ddefnyddio ffon i gerdded.

Roedd yr arbenigwr ar ddrilio wedi bod yn gweithio i gwmni Jehu Project Services, gyda'i fab Stuart Harrison, 30 oed, wrth iddynt ddatblygu adeilad Pembroke House ar Ffordd Conwy, Pontcanna, Caerdydd fis Gorffennaf diwethaf.

Roedd y tad a'r mab yn gweithio ar dorri drwy waliau wrth hen siafft lifft er mwyn ymestyn yr adeilad, ond doedd y siafft yn "ddim byd mwy na thwll yn y llawr" - gydag dim ond tamaid o dâp plastig yn cadw pobol allan.

Sgip yn lle bagiau ffa

Clywodd y llys fod bagiau ffa a oedd wedi'u gosod ar y gwaelod rhag ofn i rywun ddisgyn wedi cael eu cymryd oddi yno, a bod sgip wedi ei rhoi yn eu lle i ddal rwbel.

Roedd Stephen Harrison yn dringo sgaffaldiau tu mewn i'r adeilad pan gamodd ar floc rhydd a disgyn 12 troedfedd drwy'r siafft lifft i mewn i'r sgip rwbel.

Fe blediodd Jehu Project Services yn euog i ddwy drosedd o fynd yn groes i reoliadau iechyd a diogelwch.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd fod y cwmni o Ben-y-bont ar Ogwr, a redir gan y brodyr Marc a Simon Jehu, wedi methu â chynllunio gwaith a oedd yn cael ei wneud ar y safle yn briodol.

Nododd y barnwr nad oedd gan y cwmni adeiladu unrhyw euogfarnau blaenorol yn eu herbyn am dorri rheolau iechyd a diogelwch, ond roedd ganddynt record wael gyda chamau yn eu herbyn gan y Gweithgor Iechyd a Diogelwch ar 10 achlysur ers 2006.

Fe gafodd y cwmni ddirwy o £143,000, a gorchmynnwyd iddynt dalu costau erlyn o £15,029.30, ac maen nhw wedi cael tair blynedd iddynt dalu'r swm.