Datblygu canolfan i gamddefnyddwyr sylweddau yn Wrecsam

Cyhoeddwyd

Mae cynlluniau ar y gweill i ddatblygu canolfan newydd gwerth £2m yn Wrecsam ar gyfer pobl sy'n camddefnyddio sylweddau.

Mae swyddogion iechyd yn gobeithio sicrhau arian gan Lywodraeth Cymru i ail-ddatblygu adeilad ar Ffordd Rhosddu, ger canol y dref.

Mae adroddiad i aelodau Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi disgrifio'r cyfleusterau yn y ganolfan bresennol fel rhai "eilradd".

Fe fydd yr adroddiad yn cael ei drafod yng nghyfarfod misol y bwrdd iechyd ddydd Iau.

Dywedodd Geoff Lang, cyfarwyddwr strategaeth y bwrdd iechyd y byddai'r ganolfan newydd yn darparu llety o safon i aelodau asiantaethau gwahanol, yn cynnwys staff meddygol, gweithwyr cymdeithasol a'r gwasanaeth prawf.

"Mae'r tîm ar hyn o bryd wedi eu lleoli mewn amgylchedd eilradd sydd yn cael effaith ar ddefnyddwyr y gwasanaeth, gofalwyr a staff o ran gweithio mewn lleoliad gwaith a thriniaeth bositif.

"Drwy ddarparu clinig gyda'r cyfarpar pwrpasol, fe fyddwn mewn sefyllfa well i wella iechyd corfforol ein grŵp defnyddwyr."

Mae swyddogion yn gobeithio bydd y ganolfan newydd ar agor o fewn dwy flynedd.