Gwesty yn camu i'r adwy i achub dathliadau priodas

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Kayleigh Scott

Mae dathliadau diwrnod priodas cwpl wedi ei achub ar ôl i westy yn Sir Ddinbych gamu i'r adwy, wedi i'r gwesty gwreiddiol yr oeddent wedi ei ddewis fynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

Roedd Kirsty Aldridge, 44 oed, a Michael Thompson, 37, o Hull yn gobeithio priodi yng ngwesty'r Wild Pheasant yn Llangollen ar ôl bod ar wyliau yn yr ardal.

Ond bu'n rhaid i'r lleoliad gau yn sydyn yr wythnos ddiwethaf, gan olygu bod 30 o bobl yn colli eu swyddi a bod nifer o briodasau wedi'u canslo.

Er hynny, mae'r cwpl wedi gallu trefnu i briodi yng ngwesty Castell Rhuthun ddydd Sadwrn.

Ffynhonnell y llun, Jeremy Bolwell | Geograph
Disgrifiad o’r llun, Bydd y cwpl yn priodi yng ngwesty Castell Rhuthun ddydd Sadwrn

"Mae hi wedi bod yn hunllef, ond mae popeth wedi'i drefnu eto," meddai Ms Aldridge.

Roedd y cwpl eisiau darganfod lleoliad gwahanol yn yr un ardal gan fod cofrestrydd, triniwr gwallt a gwerthwr blodau lleol wedi cael eu trefnu o flaen llaw, a tua 70 o westeion wedi trefnu i deithio ac aros yn lleol.

Yn wreiddiol roedden nhw wedi talu bron i £5,000 am eu priodas, ac maen nhw'n dal i ddisgwyl i glywed os fyddan nhw'n gallu cael yr arian yn ôl.

Mae'r Wild Pheasant wedi ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr oherwydd "pryderon am iechyd a diogelwch".