Undeb llafur yn herio cwmni Lidl dros hawliau gweithwyr

Cyhoeddwyd

Mae undeb llafur wedi galw ar gwmni Lidl i roi'r gorau i achos llys maen nhw'n ei ddweud sydd yn "ergyd i hawliau gweithwyr".

Roedd yr archfarchnad wedi ceisio atal gweithwyr warws yn eu canolfan ddosbarthu ym Mhen-y-bont rhag cael eu cynrychioli gan undeb y GMB.

Ond er i'r Pwyllgor Cyflafareddu Canolog (CAC) ddyfarnu o blaid y gweithwyr a'r undeb, mae Lidl wedi dweud eu bod "siomedig" ac yn ystyried apelio.

Mynnodd y GMB ei bod hi'n bryd i Lidl, sydd yn gwmni o'r Almaen, gydymffurfio â rheolau Prydain yn dilyn y dyfarniad.

Mae'r undeb nawr yn bwriadu cynnal pleidlais mor fuan â phosib er mwyn i weithwyr benderfynu'n ffurfiol ai GMB fydd yn eu cynrychioli mewn trafodaethau yng nghanolfan ddosbarthu Pen-y-bont.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyfreithiol GMB, Maria Ludkin: "Ers y cyfnod Fictorianaid ym Mhrydain mae gennym ni ddiwylliant ble mae gweithwyr yn cael hawliau cyfreithiol i ddewis uno a chael eu cynrychioli gan gorff sydd yn annibynnol o'r cyflogwr.

"Mae'r hawl hwn yn cael ei grisialu mewn cytundebau rhyngwladol sydd yn wir ar draws y byd diwylliedig, gan gynnwys yr Almaen, oherwydd aberth cenedlaethau a fu.

"Dylai Lidl nawr roi'r gorau i'w hymdrechion i danseilio'r hawliau yma a dechrau trafod â'u gweithwyr ac ymestyn yr egwyddor o fargeinio ar y cyd i'w gweithwyr siop hefyd."

'Osgoi gweithlu ranedig'

Mae rhiant-gwmni Lidl wedi'i gofrestru yn yr Almaen ond mae gan yr archfarchnad 637 o siopau a naw canolfan ddosbarthu ym Mhrydain sydd yn cyflogi 18,000 o staff.

Dywedodd yr archfarchnad eu bod nhw'n "siomedig" â'r dyfarniad a'u bod yn ystyried y posibiliad o apelio gyda'u tîm cyfreithiol.

"Fel adwerthwyr cyfrifol rydyn ni'n ymrwymedig i sicrhau bod ein gweithwyr yn cael lefel uchel o gefnogaeth fewnol ac yn derbyn hawliau sydd yn mynd y tu hwnt i safonau statudol," meddai llefarydd ar ran Lidl.

Ychwanegodd y cwmni mai nhw oedd yr archfarchnad gyntaf i dalu'r cyflog byw a bod eu gweithwyr yn cael eu talu cystal ag unrhyw un yn y diwydiant.

"Rydyn ni'n parhau i gredu bod ein gweithwyr yn cael eu cynrychioli'n deg o fewn y busnes, heb orfod delio ag undebau llafur a chreu gweithlu rhanedig."