Plaid Cymru: 'Dylai Cymru gael benthyca mwy'

Cyhoeddwyd

Dylai Llywodraeth Cymru gael yr hawl i fenthyca mwy o arian i wario ar ysgolion, ysbytai a ffyrdd, yn ôl Plaid Cymru.

Fe ddywed Llywodraeth Cymru eu bod yn cyflwyno dadl yn San Steffan i godi uchafswm ar faint y maen nhw'n cael gwario.

O Ebrill 2018, bydd ganddyn nhw'r grym i fenthyca hyd at £500m o arian cyfalaf - arian i dalu am gynlluniau isadeiledd.

O dan amodau cytundeb gyda Llywodraeth y DU, bydd yr arian yna ar gael yn gynt os fyddai'n cael ei wario ar ffordd liniaru'r M4 yn ardal Casnewydd.

Ond dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood - sy'n gwrthwynebu cynllun Llafur am y ffordd osgoi - na ddylai fod unrhyw gyfyngiadau ar sut mae'r arian yn cael ei wario.

'Ehangu a diweddaru'

Ychwanegodd bod y bygythiad o'r economi yn arafu wedi'r bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd yn golygu bod angen "diweddaru" y pwerau.

"Mae'r pwerau benthyg gafodd eu rhoi i ni yn 2014 wedi dyddio cyn iddyn nhw gael eu defnyddio," meddai Ms Wood.

"Ry'n ni'n sôn am bwerau i Gymru gafodd eu cytuno mewn egwyddor bron i bedair blynedd yn ôl.

"Mae digwyddiadau'n symud yn gyflym, ac mae angen ehangu a diweddaru maint ac ystod ein pwerau benthyg."

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Leanne Wood na ddylai fod unrhyw gyfyngiadau ar sut mae'r arian yn cael ei wario

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn cyflwyno dadl gyda llywodraeth y DU am yr angen am uchafswm benthyca uwch fel rhan o fframwaith ariannol newydd i Gymru.

"Rydym wedi dadlau ers tro bod pwerau benthyg yn hanfodol i'n buddsoddiad isadeiledd ac mae'r ffaith ein bod wedi cael benthyg yn gynnar er mwyn bwrw 'mlaen gyda chynllun gwella'r M4 cyn i drethi gael eu datganoli yn Ebrill 2018 yn bwysig ac arwyddocaol."

'Eironig'

Dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig Andrew RT Davies: "Mae'n eironig braidd... yn y cyfnod lle mae Plaid Cymru yn defnyddio Brexit er mwyn cyfiawnhau eu galwad am annibyniaeth i Gymru, maen nhw ar yr un pryd yn gofyn am y gallu i fenthyca mwy o arian gan Lywodraeth y DU."

Dywedodd llefarydd ar ran Trysorlys: "Mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i gefnogi economi Cymru gan ddarparu mwy o gyllid i Lywodraeth Cymru ar gyfer buddsoddiadau isadeiledd a datganoli pwerau newydd pellgyrhaeddol.

"Bydd cyllid cyfalaf gan Lywodraeth y DU i Lywodraeth Cymru yn codi o dros 17% mewn termau real erbyn 2020-21, ac rydym hefyd yn buddsoddi'n uniongyrchol yn isadeiledd Cymru gan gynnwys cyfraniad o £500m i Ddêl Dinas Caerdydd."