Dau yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad difrifol ger Pwllheli

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Cafodd dyn a dynes eu cludo i Ysbyty Gwynedd wedi'r digwyddiad

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad difrifol ar yr A499 yng Ngwynedd nos Fercher.

Cafodd Heddlu Gogledd Cymru eu galw i'r digwyddiad rhwng bws mini Ford Transit a char Saab ger Pwllheli am 22:15.

Cafodd dynes oedd yn gyrru'r bws mini a dyn oedd yn gyrru'r car eu cludo i Ysbyty Gwynedd gydag anafiadau difrifol.

Roedd y ffordd ar gau am gyfnod wrth i'r heddlu ymchwilio, ac mae swyddogion yn gofyn i unrhyw un welodd y digwyddiad gysylltu gyda nhw ar 101.