Lluniau Sioe Môn: Mercher

Cyhoeddwyd

Mae'r cystadlu yn parhau ar 10 Awst ar faes Sioe Môn ym Mona. Dyma i chi rai o uchafbwyntiau'r dydd mewn lluniau:

Disgrifiad o’r llun, Roedd Vicky Williams o Gorwen a'i merlyn Beti ymhlith y cystadleuwyr cyntaf fore Mercher
Disgrifiad o’r llun, The Welsh Whisperer ydy hwn nid 'horse whisperer'
Disgrifiad o’r llun, Mae angen tipyn o ddŵr i lanhau'r tarw yma
Disgrifiad o’r llun, "Dalia'n sownd!"
Disgrifiad o’r llun, Edrych yn dda ar ôl 'chydig o waith gyda'r siswrn
Disgrifiad o’r llun, Efan, Ela a Tomos o Dudweiliog yn paratoi i dangos eu defaid North Country Cheviots
Disgrifiad o’r llun, Mwynhau'r cystadlu
Disgrifiad o’r llun, Angen gweld y baaaarbwr?
Disgrifiad o’r llun, Fe enillodd y tarw Henffordd Bodwyn 1 Kakana wobr gyntaf i'w berchennog Cennydd Lewis, Cefn Du Isa, Gaerwen
Disgrifiad o’r llun, Blodau buddugol Brenda Williams o Lanfairpwll
Disgrifiad o’r llun, Cystadlaethau cynnyrch cartref
Disgrifiad o’r llun, Mochyn 'apus
Disgrifiad o’r llun, "Llongyfarchiadau!"
Disgrifiad o’r llun, Cuddio mewn caets
Disgrifiad o’r llun, Y Moniars yn morio
Disgrifiad o’r llun, Darn o gelf neu res o bys?
Disgrifiad o’r llun, Llwyddiant
Disgrifiad o’r llun, Bywyd unig yw bywyd y beirniad