Cymdeithas Tai Cantref wedi pleidleisio o blaid uno

Cyhoeddwyd

Mae rhanddeiliaid Cymdeithas Tai Cantref wedi pleidleisio 27-3 o blaid uno gyda Chymdeithas Tai Cymru a'r Gorllewin.

Roedd angen i 75% o fwyafrif i basio'r cynnig yn y cyfarfod yng Nghastell Newydd Emlyn nos Fawrth.

Fe fydd cyfarfod arall ar yn cael ei gynnal ar 23 Awst, er mwyn cadarnhau'r bleidlais.

Mae'r grŵp cynllunio a thai lleol - Ble Ti'n Mynd i Fyw? - wedi lleisio pryderon ynglŷn â defnydd Cymdeithas Tai Cymru a'r Gorllewin o'r iaith Gymraeg, yn ogystal â'u defnydd o gontractwyr lleol ar gyfer cynnal a chadw.

Ond mae Peter Davies, un o randdeiliaid Cantref wedi dweud wrth BBC Cymru ar ôl y cyfarfod nos Fawrth, eu bod wedi derbyn sicrwydd gan y gymdeithas y byddent yn ymrwymo i ddefnyddio'r iaith Gymraeg, ac yn defnyddio contractwyr lleol.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Peter Davies yn un o randdeiliaid Cantref

Ym mis Mawrth, cyhoeddodd Cantref gynlluniau i chwilio am bartneriaeth, yn dilyn adolygiad o'i waith a'i reolaeth gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r gymdeithas yn rhentu tai fforddiadwy i dros 1,400 o denantiaid yn siroedd Ceredigion, Penfro, Powys a Sir Gâr.