Agor estyniad £6.6m uned gofal y galon Ysbyty Treforys

  • Cyhoeddwyd
Llawdriniaeth

Mae estyniad newydd i uned gofal y galon yn Ysbyty Treforys yn Abertawe yn agor ddydd Mawrth.

Dechreuodd y gwaith adeiladu ar yr estyniad, sydd werth £6.6m, ym mis Medi'r llynedd, a'r bwriad yw lleihau amseroedd aros am lawdriniaeth.

Yn ôl Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg un o'r rhesymau am amseroedd aros hirach yw bod diffyg gwelyau ar gael i bobl ar ôl llawdriniaeth.

Mae disgwyl i'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, ymweld â'r ysbyty ddydd Mawrth.

Mae ffigyrau gan y Gymdeithas Llawdriniaeth Cardiothorasig yn dangos bod yr uned yn Nhreforys yn chweched allan o 39 o ran cyfraddau goroesi rhwng Ebrill 2011 a Mawrth 2014.