Darparu cyllid i ganolfan beirianneg ar Ynys Môn

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Wylfa Newydd

Bydd y cwmni tu ôl i orsaf niwclear Wylfa Newydd yn darparu gwerth £1m o gyllid tuag at ganolfan beirianneg ar Ynys Môn.

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn rhoi'r arian tuag at adeilad Grŵp Llandrillo Menai yn Llangefni.

Daw'r cyhoeddiad ar ôl i Lywodraeth Cymru addo rhoi £5m yn 2015 ar gyfer 'Canolfan Rhagoriaeth Peirianneg' gwerth £10m yng Ngholeg Menai.

Dywedodd Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai, Glyn Jones: "Rydyn ni'n gweithio'n agos gyda Pŵer Niwclear Horizon a phartneriaid eraill i geisio sicrhau bod cynifer â phosibl o bobl ifanc yn ennill y sgiliau o'r radd flaenaf sydd eu hangen i weithio yn Wylfa Newydd.

"Mae'r buddsoddiad yn cefnogi'r gwaith parhaus hwn ac mae'n brawf o hyder Horizon yn y gwaith rydyn ni'n ei wneud."

'Cyfleuster modern'

Bydd Horizon hefyd yn darparu cyngor a chefnogaeth dechnegol i Goleg Menai, un o'r colegau sy'n dod o dan adain Grŵp Llandrillo Menai.

Mae disgwyl i'r garfan gyntaf o brentisiaid fydd yn ymuno â Horizon symud o gampws Bangor i Langefni unwaith bydd y ganolfan wedi'i chwblhau.

Dywedodd Duncan Hawthorne, Prif Swyddog Gweithredol Horizon: "Dwi wrth fy modd fy mod yn cael cyhoeddi'r cyllid hollbwysig hwn i Grŵp Llandrillo Menai.

"Bydd adeiladu'r cyfleuster hollol fodern hwn yn Llangefni yn ganolog i'r hyfforddiant byddwn ni'n ei ddarparu i bobl leol, gan roi sgiliau o'r radd flaenaf iddyn nhw - sgiliau byddwn ni eu hangen."