Y Cynulliad 'diflas'?

Cyhoeddwyd

Rhy ddiflas. Dyna esboniad un Aelod Cynulliad pam nad yw'r cyhoedd yn dilyn trafodaethau'r Senedd ym Mae Caerdydd gyda unrhyw frwdfrydedd.

Ond gyda help gwefan Twitter mae Cymru Fyw wedi darganfod bod nifer o'n gwleidyddion ymhell o fod yn llwyd a di-fywyd. Dyma i chi'r dystiolaeth:

Gan ddechrau gyda Hefin David, AC Caerffili sy'n ein hannog i ddarllen yr erthygl ganlynol..."Jest fel 'na!"

"O diar!" Meddai Dafydd Elis-Thomas, AC Dwyfor Meirionnydd, "Pwy allai fod yn ffonio fi tra mod fi wrthi'n pysgota?"

Ond pwy fydd yn ennill y ras rhwng Ken Skates , Y Gweinidog Diwylliant a'r Gweinidog Busnes, Mark Drakeford?

Mae'r ddau'n methu â deall pam maen nhw dal yn aros yn llonydd er gwaethaf y ffaith eu bod nhw'n rhedeg ffwl pelt...fel pob aelod arall o'r Cynulliad mae'n siŵr.

Os chi'n aelod y Cynulliad dros ardal wledig fel y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams (AC Brycheiniog a Maesyfed) yna mae'n rhaid i chi beidio bod ofn mynd yn agos iawn at anifeiliaid gwyllt eich etholwyr.

Lee Waters, AC newydd Llanelli, yn darganfod sut brofiad yw bod yn wleidydd proffesiynol

Ydy Mick Antoniw, AC Pontypridd, yn ffansio ei hun fel arch-elyn James Bond?

Dyw hi ddim yn gyfrinach fod Andrew RT Davies wastad wedi bod yn anelu am y top!

Ond rhaid cofio fod y Cynulliad yn gasgliad o unigolion, pob un gyda'i ddiddordebau a'i bersonoliaeth ei hun.

Felly mae Darren Millar yn joio dim byd mwy na gollwng stêm gyda gêm fach o fowls gyda'i 'gang'.

Ar ddiwedd y dydd, 'dyw bywyd gwleidydd ddim yn fêl i gyd.

Mae'n bosib y bydd eich etholwyr yn penderfynu eich gwneud yn ddi-waith adeg etholiad, ac felly mae'r Gweinidog Amgylchedd, Lesley Griffiths, yn barod am unrhyw argyfwng!

Straeon perthnasol