Dau fachgen ar goll yn y môr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Roedd yr ambiwlans awyr yno ar y cyd â hofrennydd achub o Gaernarfon.

Mae timau achub yn chwilio am ddau fachgen sydd ar goll yn y môr ar draeth y Bermo, Gwynedd.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am 13:40 dydd Sul yn dilyn adroddiadau bod 5 o bobl ar goll.

Erbyn hyn mae'r timau achub yn chwilio am ddau fachgen sydd yn eu harddegau.

Mae'r bechgyn sydd ar goll yn 14 a 15 oed ac mae'r chwilio yn parhau.

Roedd y ddau yn nofio yn y môr.

Bu badau achub Abermaw, Aberdyfi, Fairbourne yno yn ogystal â dau hofrennydd achub.

Am 18:30 fe benderfynwyd rhoi'r gorau i'r gwaith chwilio yn y môr am y tro wrth i'r timau achub ganolbwyntio eu hymdrechion ar y traeth.

Bydd timau achub yn parhau i chwilio ar hyd y lan tan iddi nosi nos Sul.

Dywedodd llefarydd ar ran Ceidwad y Glannau "Yn drist, mae dau fachgen, 14 oed a 15 oed, yn parhau i fod ar goll."

Fe ddaeth y galwadau cyntaf i'r gwasanaethau brys yn dilyn pryderon bod nifer o ymwelwyr o ardal Birmingham mewn trafferth ar lan y môr.

Mae heddlu'r gogledd wedi dweud y dylai'r cyhoedd gynorthwyo'r gwasanaethau brys drwy osgoi ymweld â'r traeth ar hyn o bryd.