Y goreuon o luniau'r wythnos // Our pick of the week's top photos

Published
image captionRoedd dydd Sadwrn cynta'r Eisteddfod yn ddiwrnod mawr i'r bandiau pres // RAF St Athan Voluntary Band get ready to take centre stage
image captionCipiodd aelodau niferus Clwb Canu Cas-gwent galonnau'r dorf gyda'u perfformiad brwdfrydig ar brif lwyfan yr Eisteddfod ddydd Sul // Eisteddfod newcomers Chepstow Community Choir stole the show with their rousing repertoire on the main stage on Sunday
image captionTrueni nad oes ymbarél sbâr // The procession of the Gorsedd of Bards crossed the Eisteddfod field on a wet Monday morning
image captionBardd buddugol y Goron yn codi // The winning bard rises to her feet in the crowing ceremony on Monday
image captionCefn llwyfan ar ddiwedd y seremoni // And... relax!
image captionGruff ac Angharad yn mwynhau yn yr haul // Make hay while the sun shines
image caption"Fyddai nôl rwan, jyst angen mynd i gasglu medal" // Guto Dafydd prepares to go on stage to receive the Daniel Owen Memorial prize
image captionHunlun Guto Dafydd gyda'r beirniaid // Winner Guto Dafydd with adjudicators Fflur Dafydd, Jon Gower and Gareth F Williams
image captionCafodd Eurig Salisbury ei dywys o gwmpas y Maes ar ôl y seremoni ddydd Mercher // A chance for people around the Maes to congratulate Prose Medal winner Eurig Salisbury after the ceremony on Wednesday
image captionMunud i feddwl ac i werthfawrogi'r darluniau yn Y Lle Celf // Admiring the art work
image captionMae Jessie o'r Fenni yn mwynhau ei frecwast hufen iâ tu fas y Lle Celf // You can never have too much ice cream
image captionUn o gystadleuwyr hynaf yr Eisteddfod, Helena Jones o Aberhonddu, wnaeth gymryd rhan yn y gystadleuaeth Llefaru Unigol // At almost 100 years of age, Helena Jones was one of the oldest competitors to appear on the main Pavilion stage
image captionArchdderwydd y dyfodol? // The future Archdruid?
image captionY corau meibion yn ymgynnull gefn llwyfan // Members of Côr Meibion Mynwy sharing a story
image captionDathlu'r diwrnod mawr! // A day for celebration!
image captionYr Archdderwydd yn seremoni'r cadeirio // The Archdruid addresses the audience at the chairing ceremony in the main pavilion
image captionGwên o glust i glust // All smiles! Aneirin Karadog won the Chair at this year's Eisteddfod.