Ymosodiad difrifol Y Barri: Arestio dyn 63 oed

Cyhoeddwyd

Mae dyn 63 oed o Benarth wedi cael ei arestio mewn cysylltiad ag ymosodiad difrifol yn dilyn digwyddiad yn y Barri ym Mro Morgannwg.

Ddydd Iau cafodd menyw 54 oed ei chludo i ysbyty Treforys gyda llosgiadau. Mae hi'n parhau mewn cyflwr difrifol.

Y gred yw bod y ddau yn adnabod ei gilydd.

Mae ymchwiliad ar y gweill i'r hyn ddigwyddodd yn Ffordd Glanmor, Y Barri am tua 21:15 ar 4 Awst, ac mae yna apêl ar i unrhywun sydd â gwybodaeth i gysylltu gyda Heddlu De Cymru neu linell wybodaeth Taclo`r Taclau ar 0800 555 111.